Nytt fra Fagforbundet Oslo - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo

I nytt nr 21 kan du lese mer om den siste økonomiske skandalen i Oslo kommune, Ruter som vil ha mer konkurranseutsetting, motstand mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

Frp i maktposisjon: Pengene triller ut...

Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo

La det være helt klart: dersom de rødgrønne partiene skulle miste sitt stortingsflertall etter høstens valg, blir etter alle solemerker Fremskrittspartiet et regjeringsparti og Siv Jensen statsminister. Men er partiet egentlig egnet til å styre landet?

 

Erfaringene fra Frp- og Høyre-styrte Oslo tyder på noe annet. Mandag måtte nok et Frp-byråd forlate byrådet. Denne gangen var det Anette Wiig Bryn som hadde ansvaret for idrett og næring som ble tvunget til å gå av etter det ble klart at utbyggingen av Holmenkollen blir langt dyrere enn forutsatt. En analyse fra konsulentselskapet Metier viser at utbyggingen vil koste 600 millioner kroner mer enn budsjettert. Prosjektet ligger dermed an til å koste 1,8 milliarder kroner - dobbelt så mye som først budsjettert og nesten seks ganger så mye som ble sagt for tre år siden! 

 

Flere økonomiske skandaler i Oslo kommune

Holmenkollen-utbyggingen er den største av tre store overskridelser Høyre/Frp-byrådet har hatt ansvaret for bare hittil i år. Tidligere har byrådet sløst bort 200 millioner på nytt billettsystemet for Sporveien, mens opprettelsen av et sentralisert IKT-system - som ironisk nok skulle være besparende - kostet 350 millioner ekstra. 

 

Hva skjedde med eldreløftet?

Som om ikke det skulle være nok mangler Fremskrittspartiet evne til å nå sine mål i eldreomsorgen. I valgkampen i 2003 lovte nemlig Oslo Frps ordførerkandidat, Svenn Kristiansen følgende: "Vi skal sørge for at Oslo har den eldreomsorg som de eldre har krav på. Eldreomsorgen skal bli så god at dette er siste gang det er nødvendig å ha dette som valgkampsak". Nå har faktisk Frp hatt ansvaret for eldreomsorgen i Oslo siden den gang uten særlig resultater å vise til. Tvert i mot har det blitt færre sykehjemsplasser, og terskelen både for å få sykehjemsplass og hjemmebasert omsorg har økt.

 

Like bekymringsfullt er løftene Frp kommer med i valgkampen. Når Siv Jensen lover å fjerne NRK-lisensen, utradere bompenger, fjerne formueskatten, kutte ut arveavgiften og redusere tobakks-, alkohol- og bensinavgifter, betyr det mindre penger som kan brukes på bekjempelse av arbeidsledighet, eldreomsorg, sykehus, kollektivtrafikk, barnehager og skole. Å avskaffe formueskatten vil alene koste like mye som barnehageutbyggingen de siste fire åra har gjort.

 

Om de borgerlige partiene vinner valget heter den mest sannsynlige statsministeren Siv Jensen. Erfaringene fra Frp-styre i Oslo og løftene hun til nå har gitt i valgkampen viser at Fremskrittspartiet ikke er egnet til å styre.

 

Utenkelig at Lae ikke kjente til gigantsprekken

Det er utenkelig at byrådsleder Erling Lae (H) ikke har kjent til overskridelsene i Holmenkollen, mener Rune Gerhardsen (Ap). Han tror Lae sitter utrygt i byrådslederstolen, i følge NTB.

 

 

Bystyrerepresentant Rune Gerhardsen (Ap) i Oslo vil ikke forskuttere noe mistillitsforslag mot byrådsleder Erling Lae fra Høyre etter skandaleoverskridelsene i budsjettet til Holmenkollen-utbyggingen.

 

Et Venstre på vippen i bystyret i Oslo har så langt framstått som garantisten for et fortsatt byråd utgått av Høyre og Fremskrittspartiet. Men Gerhardsen går langt i å si at han mener Lae bør gå.

 

- Det er utenkelig at byrådslederen ikke har kjent til overskridelsene en stund. Enten har han visst og ikke orientert bystyret om det, eller så har han vært fullstendig uvitende. Ikke i noen av tilfellene går det an å bli sittende, etter min menig. Da må noen be ham gå, sier Gerhardsen til NTB.

Nyheten om at budsjettet til byggingen av nytt riksanlegg i Holmenkollen i Oslo kommer til å ryke med rundt 600 millioner kroner, sprakk mandag morgen. Ansvaret ligger hos daværende idrettsbyrå Anette Wiig Bryn (Frp). Hun gikk av samme dag, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar siden.

 

Holder høring

Anført av opposisjonen i bystyret ble det vedtatt onsdag å åpne høring om saken. Den kommer trolig til å finne sted i månedsskiftet august/september. Utfallet av den kan slå ned i valgkampinnspurten som en bombe.

 

Ruter planla konkurranseutsetting av trikk og bane.

Dette er i strid med hva Oslo-politikerne har vedtatt, og bystyrepolitikere avfeier Ruters initiativ om mer konkurranseutsetting, forteller NrK Østlandssendingen.

 

Ruter er adminstrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og har årlig ca. 250 millioner reiser. Ruter ble etablert ved årsskiftet 2007/2008 og overtok samtidig funksjonene til daværende AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS. Over 50 prosent av kollektivreisene i Norge skjer i Ruters regi.

 

I et utkast til strategisk kollektivplan som NRK har fått tilgang til skriver Ruter at driften av trikk og T-bane skal ut på anbud.

 

I strid med bystyrevedtak

Forslaget om å sette trikken og T-banen ut på anbud er klart i strid med en bystyrevedtak fra 2004. Der står det svart på hvitt at trikk og T-bane ikke skal konkurranseutsettes.

Alle partier unntatt Rødt inngikk nemlig et forlik der Arbeiderpartiet og SV aksepterte bussanbud mot at Høyre og Fremskrittspartiet skrinla enhver tanke på trikke- og T-bane-anbud. Venstre og Arbeiderpartiet avfeier den nye planen som dødfødt.

 

Oslo sporveiers arbeiderforening (OSA) reagerte kraftig. På sine nettsider sier  leder Rune Aasen:

«Disse angrepene på de ansatte gjør meg fly forbanna. OSA har så langt deltatt konstruktivt i alle bedriftens innsparings- og effektiviseringsprogrammer, for å se om det er mulig å drive kollektivtrafikken enda mer effektivt. Nå viser det seg at uansett hvor langt vi strekker oss, så blir vi utsatt for stadig hardere angrep. Vi er lei av at de ansatte skal være salderingspost i budsjettene. Om ikke planene om salg og konkurranseutsetting legges døde, kommer ikke vi til å være like samarbeidsvillige heretter.»

 

Faglig/politisk valgkampåpning

Hør Roar Flåthen og Jens Stoltenberg i Vaterlandsparken fredag 21. august kl 1330 - 1515. Det blir servering av lett grillmat og drikke. Framfylkingen har diverse aktiviteter for barna.

 

Program

1330 Bjølsen Valsemølle

1345 LO-leder Roar Flåthen

1400 Quick, vinner av Norske talenter

1420 Tove Bøygard, valgkampsang "Alle skal med"

1430 Statsminister Jens Stoltenberg

1445 Timbuktu

 

Jagland advarer

Dette stortingsvalget blir avgjørende for om det blir oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Tut og kjør i denne saken ville vært uakseptabelt for meg som velger, skriver Jagland i Dagsavisen.

 

Jagland gir også en litt overraskende anerkjennelse til SV, som allerede har bestemt seg for å gå mot oljeboring. Oljeleting i nord er blitt en hovedsak i valgkampen, ikke minst på grunn av skipsforliset og oljesølet utenfor Langesund.

 

I denne saken burde Ap lytte til Thorbjørn Jagland, skriver kommentator Arne Strand. Partiet ville sannsynlig vinne på å understreke miljøargumentene mye sterkere.

Les Jaglands innlegg i Dagsavisen

 

LO-forbund mister medlemmer, men Fagforbundet vokser

LO mister medlemmer, men tilbakegangen er beskjeden - og langt mindre enn hos søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark.

 

LO i Sverige mistet 21.600 medlemmer i første halvår i år, mens LO i Danmark mistet 27.259 medlemmer eller 3,34 prosent i fjor. Tall for inneværende år foreligger ikke, men nedgangen fortsetter, både i industri og handel, opplyser dansk LO.

Les om situasjonen i LO i Sverige her

 

Nedgang også i norsk LO
Ved utgangen av fjoråret hadde LO 865 392 medlemmer. LO har aldri før hatt så mange medlemmer. Veksten fortsatte i første kvartal med over 800 medlemmer. Selv om det ikke foreligger offisiell statistikk, har antall medlemmer gått noe tilbake i 2. kvartal. Dette var ikke uventet. Oppslutningen om LO faller alltid noe i løpet av våren og sommeren.

 

Fagforbundet stadig større
Flere LO-forbund rapporterer om lavere oppslutning, men det er snakk om mindre endringer. Kontingentinngangen går også ned, dels på grunn av oppsigelser, dels fordi mange blir permitterte. Derimot fortsetter LOs største forbund, Fagforbundet, å øke.

Ifølge Mette Nord har Fagforbundet nå over 310 000 medlemmer.

- Fagforbundet har hatt en netto medlemsvekst på mellom 3 500 og 4 000 medlemmer i løpet av første halvår. Dette viser verdien av et godt utbygd og aktivt tillitsvalgtsapparat, som oppsøker ansatte og nytilsatte med tilbud om medlemskap, sier Mette Nord.

 

6-timersdag går videre

Sekstimersdagen på Tine Heimdal er så vellykka at ordninga nå blir varig for de 170 ansatte, forteller Klassekampen.- Det vil være dumt å ikke videreføre en så entydig suksess, sier konserndirektør Stein Aasgaard i Tine.

 

Forsøket med sekstimersdag starta i april 2007. Rapporten fra Arbeidsforsknings-instituttet sier at de ansatte er svært fornøyde, de opplever bedre helse, færre kjenner seg slitne, og produktiviteten har økt med 30 prosent.

Dette er ikke bare som resultat av en arbeidstidsforkorting, men av en endring i organisering og lederstil.

 

Advarsler mot Frp preller av

En fersk meningsmåling som Opinion har utført for Fri Fagbevegelse kan tyde på at skremslene hittil har hatt liten virkning.

I løpet av sommeren har Frp økt sin oppslutning blant LO-medlemmene. I juni og juli viste LOs målinger at 17,5 prosent av de LO-organiserte ville stemme Frp. Nå sier 22 prosent at de vil stemme på Siv Jensens parti 14. september.

 

Størst i YS

I YS har Frp enda større oppslutning, 27 prosent. Dermed er Frp det største partiet sammen med Ap blant YS-organiserte. Halvparten av YS-medlemmene vil stemme Høyre eller FrP

 

Kurs

Kommunikasjon, hvordan forstå hverandre.

Målgruppe: Alle som yter tjenester til språksvake mennesker eller som er interessert i å lære mer om kommunikasjon og tilrettelegging for et godt kommunikasjonsmiljø.

 

Dato: Onsdag 23. september 2009

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

 

Foreleser: Lars Ole Bolneset embetseksamen i spesialpedagogikk

 

Innhold:          

  • Språkutvikling, normal og skjevutvikling.
  • Forutsetninger for kommunikasjon
  • Språkets betydning. Fra konkret til abstrakt.
  • Tidsforståelse og oppmerksomhet.
  • Sammenheng mellom kommunikasjon og utfordrende atferd.
  • Alternative kommunikasjonsformer.
  • Ulike kommunikasjonshjelpemidler, både enkle og mer kompliserte.
  • Hva kjennetegner et godt kommunikasjonsmiljø.
  • Behov for struktur - tilrettlegge for selvbestemmelse, oversikt, forutsigbarhet og stabilitet

 

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 3. September 2009

 

Kursansv: Seksjon Helse og sosial

 

Vi minner om:

Bedre føre var......Utbrenthet

Målgruppe: Alle medlemer

Dato: Torsdag 17. september 2009

Tid: 09.00 - 15.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

 

Foreleser: Yrkesveileder Alf J. Merkesdal.

 

Innhold:          

Utbrenthet defineres som følelsesmessig og/eller fysisk utmattelse, senket arbeidskapasitet og kynisme i forhold til seg selv og omgivelsene. Vi mennesker fungerer bedre i noen yrkesomgivelser enn andre, og hvis vi havner på rett hylle i livet, er gevinstene mange og verdifulle. Først og fremst i form av trivsel og arbeidsglede på jobben, men også som økt overskudd til fritiden, et rikere familieliv og adskillig større muligheter til generell god helse.

 

Som andre problemer er også utbrenthet lettere å forebygge enn å behandle. Yrkesvalget har derfor avgjørende innflytelse på arbeidsgleden gjennom hele karrieren. Vi er svært selektive når vi velger livsledsager, og tar ikke hvem som helst med til alters, men vi viser ofte en skremmende likegyldighet når vi velger yrket som skal ledsage oss gjennom minst en tredjedel av vårt voksne liv. Den som gjør et lykkelig valg i utgangspunktet har sjelden problemer forbundet med utbrenthet.

 

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 27. august 2009.

 

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial