Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 18 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 18

I nytt nr 18 kan du lese mer om situasjonen rundt flytting av Deichmann, valgkamp, Jan Davidsen som krever 6 -timersdag, LO som fikk homofrydpris og mye mer.

God sommer!

Fagforbundet Oslo ønsker alle sine medlemmer en god sommer.

Neste Nytt fra Fagforbundet Oslo kommer i august.

 

Lei av uklare signaler om framtida til hovedbiblioteket.

De ansatte ved Deichmanske bibliotek er lei av uklare signaler fra Oslo kommune om hovedbibliotekets framtid, skriver  Dagsavisen og Klassekampen

I følge Dagsavisen har de ansatte fått et internt brev der det står at årsaken til at de må vente på nytt bibliotek i Bjørvika, er at: «byrådet har ikke funnet plass til begge prosjektene (nytt bibliotek og nytt Munch-museum, red.anm.) innenfor sine nåværende rammer, og byggestart for Deichman er derfor forskjøvet fra 2012 til 2014

Kulturbyråd Torger Ødegaard, fra Høyre, har insistert på at det alene er på grunn av trafikksituasjonen i Bjørvika, der en vei sperrer for utbygging av et nytt hovedbibliotek, og ikke økonomiske prioriteringer, som gjør at Deichmanske bibliotek må vente til 2014 med å flytte inn i nye lokaler, mens byggingen av et nytt Munch-museum går som planlagt.

Uklart
- Disse to signalene framstår som underlige. Nå etterspør vi en klargjøring, sier tillitsvalgt ved Deichmanske, Åse Garten Galtrud i Kulturpersonalets fagforening, som tilhører Fagforbundet.

Kritisk
Knut Even Lindsjørn, som representerer SV i bystyret, har nå sendt et brev til byråden for å få klarhet i hva som er årsaken til at Deichmanske bibliotek er utsatt. Lindsjørn mener utsettelsen ikke skyldes noe annet enn en nedprioritering av hovedbiblioteket.

Ambisjonen var at hovedbiblioteket skulle stå  klart når Staten åpner sitt Nasjonalmuseum i jubileumsåret i 2014.» Nå er det snakk om at hvis man starter byggingen av nytt bibliotek i 2014, er det ennå åtte år til Deichmanske bibliotek kan flytte ut av de gamle lokalene og inn i nye.

Vår forening har fått nok
Galtrud krever tiltak nå. - De neste årene blir en stor utfordring. Det er helt nødvendig at byrådet og bystyret forstår at det trengs penger til oppussing og istandsetting av lokalene vi skal være i før vi flytter, sier Galtrud til Dagsavisen

 

Vil ha 6-timers dag

Fagforbundets leder, Jan Davidsen, mener 6-timersdagen er den neste store sosiale reformen i Norge. - De positive effektene er så store at det vil tvinge seg frem, sier Davidsen til VG - 6-timersdagen er et prioritert krav de neste fire årene. Jeg mener det er den neste store sosiale reformen i Norge. De positive effektene er så store, at det vil tvinge seg frem, sier Davidsen.

- Tilfredse medarbeidere
- Vi må få inn en helt ny tankegang, hvor vi ser gevinstene av to store løft, fremfor å fokusere på kortsiktig økonomi. Det ene er 6-timersdag. Det vil gjøre det mye mer attraktivt for mange å stå lenger i jobb. Det vil bedre tidsklemma og gi mer tilfredse medarbeidere. Det vil bedre helsen og motvirke veksten i uføretrygden, sier Davidsen. - Jeg mener derfor at de langsiktige økonomiske virkningene er så gode, at vi må ta det løftet, sier Davidsen.

- Den andre reformen er å få opp grunnbemanningen og få slutt på alle stillingsbrøkene. Alle som vil jobbe i full stilling skal få det. Med 6-timersdag vil det være attraktivt for svært mange flere å ta hel stilling.- Samlet vil dette gi et samfunn hvor mange flere vil ønske å jobbe - i tillegg vil mange flere trives med å jobbe. Jeg er overbevist om at vi må dit, og at dette er veien å gå i fremtiden. Det vil gi et stort samfunnsmessig pluss, sier Davidsen til VG

- Skattelette uaktuelt
Davidsen har tidligere tatt til orde for at en ny rødgrønn regjering bør ha åpning for å øke skattene for å gjennomføre disse nødvendige reformene. Men nå begrenser han seg til å avskjære alle muligheter for skattelette. - Skattelette er uaktuelt og det er behov for mer omfordeling, avslutter han til VG.

 

LOs spørsmål til de politiske partiene foran stortingsvalget

Spørsmålene er utformet på bakgrunn av innspill og krav fra LOs medlemmer i forbindelse med LOs store medlemsdebatt: Et bedre arbeidsliv, LOs handlingsprogram for perioden 2009 - 2013 samt politiske uttalelser på en rekke områder, vedtatt på LOs 32. ordinære kongress 11. - 15. mai 2009.

Rundt 26 000 medlemmer sendte inn 63 000 faglige og politiske innspill til hvilket arbeidsliv de ønsker, noe som gjorde kampanjen "et bedre arbeidsliv" til landets største demokratiske samfunnsdebatt.

Hvordan partiene stiller seg til LO-medlemmenes krav, vil være av betydning for medlemmenes stemmegivning i forbindelse med Stortingsvalget 14. september. Vi vil derfor be de politiske partiene svare på de vedlagte spørsmålene. LO vil informere medlemmene om hva de enkelte partiene svarer.

Kravene finner du på LOs hjemmeside

 

KA-oppgjøret i havn

Forhandlingene med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, KA, er ferdig. Ny avtale gir samme pensjonsløsning som i KS-oppgjøret. Forhandlingsløsningen innebærer at pensjonsordningen blir videreført på lik linje som i KS-oppgjøret og i staten.

Økonomien i mellomoppgjøret ble forhandlet i fjorårets hovedoppgjør. Det innebærer at alle får en lønnsøkning på tre prosent, eller minimum 9000 kroner fra 1. mai 2009. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen

 

Sangbok til alle sykehjem

Alle sykehjem og eldresentre i Oslo får i disse dager tilsendt et klassesett med sangbøker tilpasset personer med demens.

Geria - Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri lanserte i går sangboka Toner deg i møte - sanger i stor skrift. Det skjedde med allsang fra sangboka for om lag 200 gjester i NRKs Store studio. Brukere fra aktivitetssentre, sykehjemsbeboere med følge og mange av dem som vært med på bokproduksjonen, åpnet med No livnar det i lundar. På programmet stod også fem-seks andre sanger, men det ble enda tre sanger på oppfordring fra salen.

Oslo kommune har bevilget 180.000 kroner for at alle byens 55 sykehjem skal få hvert sitt klassesett med 15 sangbøker og to ressursbøker. Oslo Fylkesforening av Norsk Pensjonistforbund har kjøpt inn klassesett til alle de 41 eldresentrene i byen.

 

Excel kurs

Seksjon for kontor og administrasjon avholdt to vellykkete kurs i excel 23 og 24 juni.

Opprinnelig hadde seksjonen planlagt ett kurs men da det kom 70 søkere til kurset klarte vi å få til ett ekstra kurs den 24 juni. Kurset ble avholdt på Foss vgs i sommervarmen.

Kursdeltakerne var veldig fornøyd med kursinnholdet og foreleseren. Dette kurset er så populært at fagforeningene oppfordres til å sette opp kurset lokalt ved seksjonene!

 

LO fikk årets Homofrydpris under Skeive dager

- Denne prisen er til alle LO-medlemmer som er tydelige i homospørsmål i arbeidslivet. Det er alltid hyggelig å få en pris som tegn på at vi gjør en god jobb. Nå vil vi jobbe videre for mer åpenhet på arbeidsplassene, sa LO-sekretær Trine Lise Sundnes som tok imot prisen på vegne av LO.

I juryens begrunnelse heter det:
«LO ville arbeide med holdningsskapende arbeid for å synliggjøre og motarbeide strukturer og kulturer som fører til forskjellsbehandling, og for en kjønnsnøytral ekteskapslov. Og det vil vi si med denne prisen at de har gjort.

LO er opptatt av å styrke homofile og lesbiske arbeidstakeres situasjon på arbeidsmarkedet. LOs Homoutvalg arbeider med spørsmål om homofiles rettigheter i arbeidslivet. »

 

Nyttig sommerlesning

De rødgrønne oppsummerer fire år
Regjeringen oppsummerer fire år med satsning på fellesskapet på Regjeringens hjemmesider

 

Politisk grunnlag for valgkampen
Fagforbundets landsstyret vedtok det politiske grunnlaget for valgkampen forrige uke. Les hele uttalelsen på Fagforbundets hjemmeside

Fagforbundets valgsider på nett
De er nå lansert, og vil i løpet av sommeren bli fylt med mer stoff.  Her vil dere finne argumenter for de viktigste sakene våre og lenker til interessante artikler. Fagforbundets valgsider

 

Fokus på renhold

Tre renholdere fra Skoleetatens fagforening deltok på årets Renholdskonferanse i Trondheim. Gøril Beinset, renholdsleder Hersleb skole  har skrevet om konferansen i siste nummeret av Skoleklubba, Fagforbundet Utdanningsetatens medlemsavis

Norsk Folkehjelp satte fokus på det flerkulturelle arbeidslivet i Norge og snakket om samarbeidet mellom Fagforbundet/LO og Norsk Folkehjelp.

Bjørn Tufte fra Porsgrunn kommune snakket om deres satsing på fagbrev og språkopplæring for sine renholdere. Det de har oppnådd i Porsgrunn var helt utrolig, fikk de inn vikarer med språkproblemer ble de satt sammen med en med samme språk til opplæringen var ferdig, sånn sparer de tid og krefter. De har kjørt ett løp med språkkurs, fagbrev og datakurs samtidig, noe som var veldig nyttig. Dette er noe Oslo Kommune burde tenke mer på. De hadde også bowlingkvelder, turer og annet, som flere og flere ble med på.

Anne Bolstad fra bedriftshelsetjenesten snakket om ergonomi og god helse på arbeidsplassen. Hun gikk gjennom mange nyttige arbeidsstillinger og hvordan man tar tunge løft, og at man bør være to når man gjør dette. Hun snakket også om yoga og avspenning og å lære å puste riktig.

Deltagerne fikk se en video av tre renholdere fra Fagforbundets Hovedkontor i Oslo, der de skulle legge merke til positive og negative arbeidsstillinger. Bolstad ville øke bevisstheten og kompetansen på egne arbeidsmetoder og bedre ergonomi. Hun oppfordret alle til å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for å få kartlegge renholdet på vår arbeidsplass, filme og ta bilder osv.

Lilly Anne Larsen fra Lilleborg snakket om renholdsplaner, struktur i renholdet og smitterenhold. Renholdsplaner er en viktig del av vårt arbeid. Vaske så tørt som mulig og bruk av riktig renholdsprodukter var noe av det hun snakket om. Bruk av maskiner som letter vårt arbeid betraktelig både helsemessig og tiden. Bruk av utstyr, valg av riktig utstyr og vedlikehold av utstyr og maskiner.

Knut Skulberg jobber som forsker og lege i bedriftshelsetjenesten og har doktorgrad i Renhold. Han tok opp hvordan renhold påvirker vår helse, trivsel og produktivitet i kontormiljø. Kort oppsummert var det en fin konferanse med gode foredragsholdere og et flott hotell med god service og mat.

 

Hefte om fritid ved helg og høytid.

Arbeid på søn- og helgedager er som hovedregel ikke tillatt. Fordi enkelte arbeidsplasser ikke kan stenge på søn- og helgedager dager, har arbeidsmiljøloven kapittel 10 også regler for dette. Fagforbundet har utarbeidet et hefte om fritid ved helg og høytid i samarbeid med FO, NSF og Delta.

Heftet er et hjelpemiddel til tillitsvalgte og synliggjør forbundenes felles oppfatning av regelverket knyttet til arbeid og fritid i forbindelse med helg og høytid, med den hensikt å klargjøre regelverket knyttet til arbeid og fritid i forbindelse med helg og høytid.

Heftet ligger tilgjengelig for tillitsvalgte på Fagforbundets tillitsvalgtnett

 

Bli MOD-leder

MOD er et prosessorientert kurs som varer over to dager. Tematikken er fordommer og rasisme. Det er lagt opp til et maksimum antall deltakere på 20 personer. Kurset består av gruppearbeid og man må ta stilling til ulike påstander som enkeltindivid og som gruppe. Kurset utfordrer og bevisstgjør holdninger og fordommer man har, og det bidrar til en større forståelsesramme og toleranse for det som kan oppleves som "annerledes".

Norsk Folkehjelp får mange henvendelser om å holde MOD-kurs og trenger derfor flere ledere. De har ambisjoner om å lage et utdanningsløp i nærmeste fremtid og håper at interesserte tar kontakt med dem innen 1. september 2009.

Send en beskrivelse av deg selv innen august 2009. Vi vil vite hvem du er, hvor gammel du er og hvilken utdanning og erfaring du har. Skriv også litt om dine sterke og svake sider. For å kunne delta må du, i tillegg til personlig egnethet, ha:

  • Organisasjons- og/eller politisk erfaring, eventuelt tilsvarende erfaring Åpenhet for andre kulturer Være disponibel på dagtid og/eller i helgene og kveldene

Alle mennesker er målgruppe for et MOD-kurs, men vi i Norsk Folkehjelp har et spesielt fokus på å nå arbeidstakere og ledere gjennom fagbevegelsen og medlemmer i frivillige organisasjoner. Det er alltid en fordel at deltakerne har ulik erfaringsbakgrunn og MOD er egnet for deltakere på tvers av kulturer.

Beskrivelsen av deg selv, med frist innen 1. september, sendes til: Norsk Folkehjelp Att. Camilla Bø Lillevold Postboks 8844 Youngstorget 0028 Oslo

Beskrivelsen kan også sendes på e-post: camillal@npaid.org

Har du spørsmål? Kontakt Camilla på telefon: 481 99 004 eller e-post.

 

Kurs i offentlighetsloven

Målgruppe: Kurset er rettet mot medlemmer av Fagforbundet som bruker offentlighetsloven i sitt daglige arbeid

Tid: Torsdag 27 august 2009 kl. 9 - 15.00

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokale i Apotekergata 8

Foreleser: Anne Gry Rønning-Aaby
Advokat i Fagforbundet

Stikkord for kursinnholdet:

  • Innsynsretten
  • Plikten til å vurdere meroffentlighet
  • Tidspunkt for offentlighet
  • Innhold i offentlig journal
  • Interne dokumenter
  • Taushetsplikten

Påmelding med privatadresse til din lokale fagforening innen onsdag 12 august 2009.

Kursansvarlig: Seksjon kontor og administrasjon

Fase 2 teoLOgene

Tid:                  24. - 28. august

Sted:                Fagforbundet Oslos kurslokaler

Tema: Vedtekter/Handlingsprogram, tillitsvalgtes rolle og oppgaver, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, tariffavtaler,ferieloven, arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven

Målgruppe: Tillitsvalgte i avd. 727 teoLOgene

Søknad sfrist: 7. august