Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 17 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 17

I denne ukas nytt kan du bl.a lese mer rusomsorgen, tariffoppgjør, samhandlingsreform, valgkamp, konkurranseutsetting av sykehjem, Skeive Dager, underskudd i Helse Sør Øst og Oslo kommunes investeringsmidler som står ubrukt.

Tariffoppgjøret 2009

Oppgjøret i private barnehager i havn (PBL)

Det er forhandlingsløsning i mellomoppgjøret mellom Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund, PBL-A. Det gis et generelt tillegg på 3,1%,minimum kr 9 000 med virkning fra 1.mai 2009. Tillegget er inkludert i nye minstelønnssatser, som heves fra samme dato.

Det er i tillegg foretatt enkelte justeringer av minstelønnssatsene for fagarbeidere, førskolelærere uten lederansvar og styrere.

Utover de økonomiske tilleggene er det foretatt visse justeringer i en statistikkavtale som ble inngått mellom partene ved oppgjøret i 2008.

Se protokollen på Fagforbundets tariffsider

 

Forhandlingsløsning i Spekter Helse og Lovisenberg

Det er avtalt et generelt tillegg til alle på kroner 9000,- fra 1. september i år. Samtlige minstelønnssatser er hevet.

Forhandlingene mellom Spekter Helse og Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, El & IT forbundet, Skolenes Landsforbund og MFO ble avsluttet tidlig kveld 5. juni.

Forbundene fikk gjennomslag for et generelt tillegg på 9000,- , med virkningsdato 1. sept. 2009. Samtlige minstelønnssatser er hevet. Resultatet er i tråd med ramma for offentlig sektor forøvrig. Forbundenes medlemmer ved Lovisenberg sykehus vil få det samme.

Det understrekes at de virksomhetene som til nå ikke har foretatt kompetansekartlegging av sine ansatte har  fått frist til 1. februar 2010.

Les også "Helseoppgjøret i havn" på Fagbladets nettsider
Aktuelle dokumenter

A2 område 10 LO Stat.pdf 101,3 kb (PDF)

A2 område 4 LO Stat.pdf 103,9 kb (PDF)

 

Forhandlingsløsning i HSH-HUK-området

Resultatet omfatter sju landsoverenskomster og følger prinsippet om tilsvarende resultat som i korresponderende områder. De viktigste resultatene er som følger:

Landsoverenskomst for høyskoler; for museer og andre kulturinstitusjoner; for virksomheter (§ 26)
Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2009 med:

  • Lønnstrinn 1-45             kr 2 400
  • Lønnstrinn 46-80            0,68%
  • Lønntrinn 81-95             kr 4 800

Hovedlønnstabellen justeres tilsvarende fra samme dato

Landsoverenskomst for barnehager; for helse- og sosiale tjenester; for utdanning; for virksomheter (§ 27)

  • Det gis et generelt tillegg på 3,1% minimum kr 9 000 til ansatte i stillinger som omfattes av sentral lønnsdannelse med virkning fra 1. mai 2009.
  • Minstelønnssatsene i overenskomstene justeres i tråd med resultatet i KS-området inkl detgenerelle tillegget fra samme dato.
  • Ansatte i stillinger uten særskilt krav til utdanning med minimum 20 års ansiennitet skal ikke lønnes lavere enn kr 300 000.

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  • Det gis et generelt tillegg på kr 9 000 med virkning fra 1. september 2009.
  • Minstelønnssatsene endres i tråd med resultatet i Spekter Helse fra samme dato inkludert det generelle tillegget.
  • Ansatte i stillinger uten særskilt krav til utdanning med minimum 20 års ansiennitet skal ikkelønnes lavere enn kr 300 000.

Alle overenskomster - pensjon
Partene viser til Riksmeklingsmannens møtebok fra offentlig sektor, og forutsetter at tilpasninger for virksomheter på HUK-området vil skje tilsvarende dette.

 

Konkurranse om nød

Klassekampen spør i en artikkel hvorfor regjeringa prioriterer frivillige organisasjoner framfor offentlige etater til å drive omsorg for de mest utsatte rusbrukerne?

På samme tid som  Oppsøkende tjeneste, får varsel fra Oslo kommune om budsjettkutt, har regjeringa gitt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) 60 millioner til å starte et nytt tiltak for de mest utsatte rusavhengige for at de skal utvikle et nytt tiltak som skal gi bedre helsetilbud og bidra til sosial inkludering for de mest utsatte rusavhengige i hovedstaden.

Oppsøkende tjeneste, som er et av Oslo kommune sine tiltak, har både gatelangs-team og akutt-team som kjører bil. De kan bli tilkalt av privatpersoner, og de kan rykke ut dersom en vekter melder ifra om at de trengs et eller annet sted i byen.

Klassekampen skriver at meldinga om seks millioner mindre til Oppsøkende tjeneste og Uteseksjonen over to år vil få følger for arbeidet på gateplanet. - Budsjettkutt vil ramme de som trenger oss mest, sier Karin Brekke, tillitsvalgt i Sosiale institusjoners fagforening. Hun skjønner ikke hvorfor utvikling av nye tilbud overlates til en frivillig organisasjon, og ikke gjennomføres i offentlig regi.

Statssekretær Ketil Lindseth (A) sier følgende til Klassekampen:- Vi var opptatt av å få et tilbud til de som hadde mest bruk for det. Det er viktig at alle etater samarbeider. Det har ikke fungert godt nok tidligere. Nå vil vi prøve å sette en frivillig organisasjon i førersetet, og har laget ei styringsgruppe med representanter for Oslo politikammer, Oslo kommune, Helse Sørøst og Helsedirektoratet. - Formålet er å prøve en ny modell over to år, for å se om det gir bedre resultater, og ingen kan si at ikke Kirkens bymisjon er godt kvalifisert, legger han til. - Bymisjonen skal ikke gjøre kommunale lovpålagde tjenester. Dette er ikke privatisering av offentlige oppgaver.

Lappeteppe av tilbud

Jon Storås, leder for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), mener lappeteppet er noe av problemet. - Det trengs ikke flere lavterskeltilbud for rusavhengige. Rusmisbrukere kan springe rundt og spise seg mette og få rene klær mange ganger om dagen. Rusakutten blir heller ikke et tilbud for de tyngste misbrukerne. Intensjonen var at rusavhengige skulle få lik tilgang på helsetjenester som alle andre, men slik er det ikke. Lavterskeltilbud blomstrer fordi det ikke er sammenheng mellom lavterskeltilbud og behandlingstilbud. Folk dør både i behandlingskø og etter behandling, sier Storås til Klassekampen.

RIO-leder Storås er skeptisk til regjeringa si bevilgning til Bymisjonen. - Å gi 60 millioner til Kirkens bymisjon for at de skal lage et nytt tiltak, er å dolke Oslo kommune og Rusmiddeletaten i ryggen.

 

Åtte nye sykehjem skal konkurranseutsettes

Byrådet mener hensikten med å doble antall konkurranseutsatte sykehjem er å heve kvaliteten. Konkurranseutsetting handler ikke om kvalitet, det handler om budsjettkutt, mener derimot nestleder i Sykehjemsetatens fagforening Per Egil Johansen i Lokalavisen Frogner

Privatisering av byens sykehjem stod i fokus da Sv arrangerte åpent møte om eldreomsorg i bydelshuset i Sommerroggaten tirsdag for to uker siden. I løpet av de tre neste årene skal åtte sykehjem i Oslo privatiseres. Byrådet for helse- og sosiale tjenester har selv sagt at de "vil starte med å konkurranseutsette de dårligste sykehjemmene først" - Samme dag som dette ble offentliggjort fikk jeg flere telefoner fra ansatte som spurte om de jobbet på det dårligste sykehjemmet i byen, forteller Per Egil Johansen.

Han trakk frem Risenga sykehjem i Asker på møtet, som var det første sykehjemmet som ble konkurranseutsatt. - I 1997 ble Risenga konkurranseutsatt for 67 millioner kroner. I 2007 vant Norlandia anbudet på nytt med 57 millioner kroner. Man kan jo spørre seg hvordan det samme sykehjemmet kan driftes for ti millioner kroner mindre ti år senere, når man tenker på at prisen har steget, lønnskostnadene har steget og pensjonen er blitt dyrere, sier han.  - Svaret er enkelt: 90 % av personalet er ufaglærte, og kan forholdsvis lite norsk. Dette er en tendens vi ser på mange sykehjem i Oslo.

Han tror privatiseringen, som innebærer at arbeidsplassen legges ut på anbud hvert sjette år, gjør det vanskeligere å verve fagpersonell.

- Oslo kommune må være den eneste bedriften i landet som forsøker å skaffe seg selv konkurrenter hver bidige dag. Det vanskeliggjør trolig også rekruttering av fagpersonell; den trygge, kommunale jobben kan jo være borte i morgen, fortsatte han.

 

Fagforbundets medlemmer kan avgjøre stortingsvalget

Frp er hovedfienden. De rødgrønne er heltene. Dersom sofasitterne blir mange, vinner høyresiden. Fagforbundet har startet valgkampen, skriver Fagbladet

- Fra 2001 til 2005 var det LO-medlemmene som svingte mest og avgjorde valget i 2005. Undersøkelser viser at nær halvparten av landets velgere ennå ikke har bestemt seg for hvem de vil stemme på, forteller Andreas Halse, Fagforbundets valgkampkoordinator.

For tiden reiser han rundt i hele landet og maner medlemmene til kamp for økt politisk engasjement. Fagbladet var med når han og leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden besøkte Fagforbundets tillitsvalgte i Groruddalen.

Øst taper mot vest
På østkanten av Oslo er valgoppslutningen helt nede i trettifem prosent i enkelte valgkretser. På vestkanten er den derimot langt høyere.

- Det er vanvittige forskjeller mellom øst og vest i Oslo når det gjelder bruk av stemmeretten. Det er fortærende at Ullern i vest, med sine åtti prosent i velgeroppslutning, skal få bestemme valgresultatet, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet i Oslo.

Stem!
I sommer kjører Fagforbundet i Oslo en kampanje for at folk skal bruke stemmeretten sin i valget til høsten. - Etter valgdagen 14. september, er det ingen angrefrist. Vi tar ikke for gitt at det går bra uansett. Men hvis folk stemmer, går det bra, mener Sanden.

De tre kampsakene
Fagforbundet i Oslo vil sette følgende tre saker fremst i pannelappen til velgerne:
- En verdig eldreomsorg
- Kollektivtransport og miljø
- Kamp mot konkurranseutsetting og privatisering

 

- Byrådet er komplett udugelig

Oslo kommune greide ikke engang å bruke halvparten av pengene bystyret satte av til investeringer i fjor. Rune Gerhardsen (Ap) gir byrådet stryk hos NRK Østlandssendingen

På fem år har pengene på bok økt fra 1,4 til 6,4 milliarder kroner. - Når de gjennomfører 45 prosent av det som er vedtatt, betyr det at det er mer de ikke får til enn de får til, og det er i seg selv ganske alvorlig, sier Gerhardsen.

Han reagerer også på at byrådet selv mener at kommunen aldri har vært mer effektiv. - Det er interessant at byrådet selv mener at kommunen aldri har vært mer effektiv enn nå, samtidig som gjennomføringsevnen aldri har vært dårligere. Byrådet viser at de er komplett udugelige til å gjennomføre de tingene bystyret vedtar, sier Gerhardsen.

For fem år siden ble 79 prosent av investeringsmidlene brukt opp, i fjor var tallet sunket til 45 prosent. På viktige områder som skolebygg og sykehjem, der behovet er prekært, står det nesten tre milliarder kroner ubrukt.

Les hele saken hos NrK Østlandssendingen

 

Sporveisbussene leide anlegg av egen innkjøpssjef

Den tidligere innkjøpssjefen var en sentral person da Sporveisbussene leide et anlegg på Ulven i Oslo. Samme innkjøpssjef var den dominerende eieren i selskapet som leide ut anlegget.

Kommunerevisjonen ble koblet inn etter at partiet Rødt i Oslo laget et notat i april 2008 med påstander om flere kritikkverdige forhold rundt Sporveisbussene AS.

Kommunerevisjonen har nå gått gjennom arbeidet med leieavtalene, og kommer med klar kritikk av administrasjonsledelsen i selskapet.

Les artikkelen i Fagbladet

Her finner du Kommunerevisjonens rapport

 

Kan tjene millioner på Frp-støtte

Får Frp makten, vil Stein Erik Hagen tjene 13 millioner kroner i året i skattelette, skriver Dagsavisen. SV som har regnet ut hvor mye enkelte Frp-givere vil tjene hvis partiet kommer til makten og får gjennomført sin skattepolitikk. Også millionærer som Jacob Stolt-Nielsen og rederifirmaet Wilhelm Wilhelmsen ville tjent store penger hvis Frp vant valget

Bakgrunnen for saken er at  de er startet en kronerulling for Frp blant norske millionærer.  Som et svar på dette har hjelpepleier Kristin Sæter, startet en kampanje for Arbeiderpartiet og ber folk gi 100 kroner til de rødgrønne partienes valgkamp.

 

Samhandlingsreformen

Regjeringen presenterer fredag 19, juni en av de største helsereformene de siste tiårene. Over 200000 ansatte berøres. Aftenposten har

laget en artikkel om bakgrunnen for reformen  

«Samhandlingsreformen» skal bøte på noen av de største utfordringene i Helse-Norge på sikt. Flere eldre og flere med kroniske og sammensatte lidelser er viktige stikkord. Reformen skal bidra til å dempe kostnadsveksten i helsesektoren. Den skal også bedre situasjonen for dagens «svingdørspasienter» som opplever at de ulike delene av helsevesenet «samhandler» dårlig

Les hele artikkelen i Aftenposten

 

Underskudd i Helse Sørøst

Styret i Helse Sørøst RHF er svært bekymret over den økonomiske utviklingen i sykehusene. Ved utgangen av april hadde regionen et negativt budsjettavvik på 167 millioner kroner og foreløpige tall for mai viser negativ utvikling. Det er særlig Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet som har de største økonomiske utfordringene

Alle helseforetakene må nå gå gjennom planlagte prosjekter, investeringer og avrop på konsulentavtaler som kan stanses eller utsettes i 2009, slik at styrene i helseforetakene kan gjøre sine endelige prioriteringer.

- De økonomiske utfordringene sykehusene i Helse Sørøst har, er omtrent 1 % av budsjettet. Men det forverrer prosessen som Rikshospitalet / radiumhospitalet, Ullevål og Aker er i for å bli et sykehus - Oslo Universitetssykehus. Denne prosessen koster tid og ressurser, og ingen ekstra penger er satt til å få dette til.

Fagforbundet og legeforeningen er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for de ansatte og våre representanter i styret for Helse Sørøst har kommet med en tilførsel til vedtaket om at en bemanningsnedgang kun skal skje ved naturlig avgang. Det støtter Fagforbundet Oslo fullt ut, og vi vil jobbe videre for våre medlemmes interesser, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

 

Veolia ut av Jerusalem

Det franskbaserte multinasjonale selskapet er blitt sterkt kritisert for å drive virksomhet på okkupert jord, i strid med folkeretten.

Bakgrunnen er at selskapet har anbudet på Jerusalem Light Rail, et T-banenett mellom Vestbredden og Jerusalem. Selskapet trekker seg nå fra driften og forsøker også å selge sine eierandeler i T-banen. Årsaken er politisk press og tap av forretningsavtaler i Europa, skriver den israelske avisa Ha´aretz.

Rødt fremmet i fjor høst et forslag i Oslo bystyre om at Oslo kommune ikke skal drive forretning med selskaper som driver virksomhet i strid med folkeretten. Forslaget ble ikke vedtatt, men det bidro likevel til det internasjonale presset mot Veolia, mener Oslo-politiker og stortingskandidat for Rødt, Erling Folkvord.

 

Skeive dager 2009.

Skeive dager går av stabelen 19. - 28. juni.

LO vil også i år ha stand på Rådhusplassen fra onsdag 24.juni til lørdag 27.juni. kom innom, spis vafler og slå av en prat med fagforeningskammerater.

 

Skeiv eller streik - delta i årets parade lørdag 27. juni - her er alle velkommen!

Alle medlemmer er sterkt ønsket! Med eller uten fane - bli med å gjør LO-seksjonen til den største og flotteste noensinne.

Årets parade går fra Rådhusplassen i Oslo, lørdag 27, juni, ca kl 14. Møt opp på LO-standen på Rådhusplassen og få utdelt årets røde, flotte T-skjorte. Se mer informasjon på http://www.skeivedager.no/