Enighet i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune - Fagforbundet

Enighet i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune

Torsdag 4, juni ble det enighet i meklingen mellom Oslo kommune og KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av.

Partene er enige om å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordning) og AFP i offentlig sektor, med de tilpasninger som følger av innføring av fleksibel folketrygd fra 2011, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Partene er enige om å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordning) og AFP i offentlig sektor, med de tilpasninger som følger av innføring av fleksibel folketrygd fra 2011, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Fra 1.1.2011 skal pensjonen levealdersjusteres og reguleres på samme måte som for alderspensjon fra folketrygden slik Stortinget har bestemt. Det gjøres ikke endringer i særaldersgrensene i årets oppgjør.

- En videreføring av nåværende ordning innebærer at medlemmene våre fortsetter med en tjenestepensjonsordning som de kjenner og som de ikke har hatt noe ønske om å kvitte seg med, sier Dehlin

- Vi mener vi kunne klart å bli enige om en ordning som ville sikret medlemmene våre en enda bedre pensjon. KAH anbefalte primært en annen modell, men den fikk ikke bred nok tilslutning. Da var det eneste mulige alternativet en videreføring av nåværende ordning, sier Dehlin

- Modellen som KAH anbefalte hadde i seg elementer som ville slått positivt ut for våre medlemmer. Den ligger vedlagt i Riksmeklingsmannens møtebok.

- I modellen vi ønsket lå forslag om at alle ville tjene opp pensjon fra første dag uavhengig av stillingens størrelse. Den ville gitt større fleksibilitet ved avgangsalder og likevel sikre en god pensjon. Modellen ville dessuten gitt bedre pensjonsopptjening for omsorgspermisjoner uten lønn. Etter- og videreutdanning ville også gitt pensjonsopptjening, sier Dehlin.

-Pensjon har vært det sentrale i dette oppgjøret, men vi har også sikret at våre medlemmer får en lønnsøkning i år, med et generelt tillegg på 1,95%, eller minimum 6 000 kr med virkning fra 1. mai.

Dokumenter