Hvor mange går ut i en evt streik i Oslo kommune? - Fagforbundet

Hvor mange går ut i en evt streik i Oslo kommune?

Fagforbundet Oslo har meldt plassfratredelse for 1650 medlemmer i første fase ved en eventuell streik. Men også andre forbund har varslet plassfratredelse

De andre LO-forbundene i KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning)  tar ut  ca 100 medlemmer, UNIO tar ut ca 400 medlemmer,  YS 70 medlemmer og  Akademikerne ca 400 medlemmer i Oslo kommune. Med Fagforbundet Oslos uttak på 1650 medlemmer betyr det at nesten 2600 ansatte i Oslo kommune jkan gå ut istreik i første fase. Oversikt over Fagforbundet oslos uttak finner du her