Tariffoppgjøret i Oslo kommune fortsetter til over pinse (oppdatert kl 20.00) - Fagforbundet

Tariffoppgjøret i Oslo kommune fortsetter til over pinse (oppdatert kl 20.00)

Meklingsfristen i offentlig sektor ble i kveld utsatt til onsdag 3. juni kl 24.00. Det vil si at det tidligst kan bli streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 4. juni fra arbeidstidens begynnelse.

Partene vil nå arbeide i en gruppe ledet av statsråd Dag Terje Andersen. Denne gruppa vil jobbe videre med punkter partene vil se grundigere på vedrørende pensjon, fram til meklingen gjenopptas.

Vi understreker imidlertid at streikeberedskapen opprettholdes i påvente av videre mekling. Medlemmer som har spørsmål e.l., tar kontakt med sin lokale fagforening. De medlemmer som er tatt ut i første streikeuttak, bør holde seg jevnlig orientert om utviklingen.

Fagforbundet Oslo har også andre informasjonskanaler under meklingen:

Tekst TV s 760 på TV 2 (neste oppdatering onsdag morgen).

Sms-tjeneste :Send ad ffo til 1986 for å abonnere på meldinger.

Grønn linje: 800 33 410, tastevalg 3 for Oslo kommune.