Forhandlingene fortsetter(oppdatert kl 16.15) - Fagforbundet

Forhandlingene fortsetter(oppdatert kl 16.15)

Meklingsfristen i offentlig sektor ble i natt utsatt til i dag,onsdag kl 24.00.Partene arbeider nå i en gruppe ledet av statsråd Dag Terje Andersen.

Gruppa har så langt slått fast hvilke punkter det skal arbeides videre med,og som er utvekslet under meklingen.

Arbeidsgruppa skal ha nytt møte kl 15.00, og vil ta stilling til tidsbruk og ny meklingsfrist. Det avklares i ettermiddag om arbeidet i gruppa skal fortsette utover kl 2400 i natt,eller om det blir streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 28.mai.

Vi vil komme tilbake til videre framdrift for meklingen når dette er klart. Vi understreker imidlertid at streikeberedskapen opprettholdes i påvente av videre mekling. Medlemmer som har spørsmål e.l., tar kontakt med sin lokale fagforening. De medlemmer som er tatt ut i første streikeuttak, må holde seg jevnlig orientert om utviklingen.

Det er kun meklingsmannen som uttaler seg om innholdet i meklingen. Vi vil oppdatere nettsiden og våre informasjonskanaler, mens meklingen pågår.

 

 

Fagforbundet Oslo har også andre informasjonskanaler under meklingen:

Tekst TV s 760 på TV 2 (neste oppdatering onsdag morgen).

Sms-tjeneste :Send ad ffo til 1986 for å abonnere på meldinger.

Grønn linje: 800 33 410, tastevalg 3 for Oslo kommune.

 

Lenker