Meklingen fortsetter (Oppdatert kl 02.15, 27.mai) - Fagforbundet

Meklingen fortsetter (Oppdatert kl 02.15, 27.mai)

Meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune fortsetter, og er nå på overtid.

Vi gjentar at: Dersom meklingen ikke fører fram i løpet av de nærmeste timene, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 27. mai 2009. Det vil bli gitt særskilt melding fra oss i fylkeskretsen Fagforbundet Oslo om iverksettelse av en streik. De fagforeninger som skal ut i første streikefase er allerede varslet og medlemmene informert. Medlemmer som har spørsmål e.l., tar kontakt med sin lokale fagforening.

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer meldt plassfratredelse for 1.650 medlemmer fordelt på alle 15 bydeler og en del etater i Oslo kommune. Oversikt over disse finner du her. De medlemmer som er tatt ut i første streikeuttak, har blitt varslet om dette av egen fagforening.

Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk samtidig som Fagforbundet Oslo har tatt ut grupper som representerer hovedkravene.

Det er kun meklingsmannen som uttaler seg om innholdet i meklingen. Vi vil oppdatere nettsiden og Grønn linje utover natten.

 

Fagforbundet Oslo har også andre informasjonskanaler under meklingen:

Tekst TV s 760 på TV 2 (neste oppdatering onsdag morgen)
Sms-tjeneste :Send ad ffo til 1986 for å abonnere på meldinger.
Grønn linje: 800 33 410, tastevalg 3 for Oslo kommune.