Mediene om tariffoppgjøret - Fagforbundet

Mediene om tariffoppgjøret

Forhandlingene fortsetter i KS, Staten og Oslo kommune, og media skriver både at det kan gå mot overtid.

Arbeidsgiversiden leverte inn et brev til arbeidstakerne mandag kveld, et brev hvor arbeidstakerne ikke fant mye nytt, skriver NA 24. I formiddag leverte forhandlingsledelsen for fagforeningene et tilsvar til riksmeklingsmannen, og det er forventet at staten vil svare på dette klokken 16.00.

 

De parlamentariske lederne vil tirsdag klokken 15.00 bli orientert av Dag Terje Andersen, som er arbeids- og inkluderingsminister. Hans departement, AID, er motparten i forhandlingene. Årsaken er at det staten må levere skal være i samsvar med pensjonsforliket som gikk gjennom Stortinget. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men i følge NA 24 er det forventet at forhandlingene vil gå på overtid.

Det er kun meklingsmannen som uttaler seg om oppgjøret i Oslo kommune.

En streik vil ramme Oslo kommune økonomisk
Fagforbundet Oslo har varslet at vi vil ta ut ca 1.650 medlemmer hvis en streik blir et faktum. Streikeuttaket vil først og fremst ramme funksjoner knyttet til Oslo kommunes inntekter.

Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk samtidig som Fagforbundet Oslo har tatt ut grupper som representerer hovedkravene. Første uttak vil i liten grad ramme kommunens tjenestetilbud mot innbyggerne. Det er videre tatt hensyn til å ikke ramme liv og helse i streikeuttaket.

Både i bydelene og de berørte etater er det først og fremst adminstrative stillinger knyttet til inntektsfunksjonersom er tatt ut i streik, men også ansatte i fritidsklubbene.

I Trafikketaten er 115 ansatte, hvorav samtlige trafikkbetjenter tatt ut i streik, og bileiere vil ikke kunne hente ut inntauet kjøretøy fra parkeringsanlegget på Ulven på dagtid. Det er også gjort et stort uttak hos Kemnerkontoret, men medlemmer knyttet til skatteutbeling er ikke berørt i første uttak.

Det er også gjort et stort uttak i plan- og bygningsetaten og Oslo Havn KF. Den fulle oversikten over etater og bydeler som berøres av vårt uttak finner du her.