Spørsmål med svar, vedrørende en evt streik - Fagforbundet

Spørsmål med svar, vedrørende en evt streik

Det dukker opp en rekke spørsmål hos medlemmer ved en streik. Her får du svar på noen av de vanligste

Dersom det blir brudd i meklingen, er jeg da tatt ut i streik?
De som er tatt ut i streik har fått særskilt beskjed om dette. Har du ikke fått dette skal du møte til arbeid som normalt. I første uttak er det bare en del av medlemmene som er tatt ut. Din lokale fagforening har full oversikt. Kontaktinformasjon for våre fagforeninger finner du herHva gjør jeg ved en streik?
Dersom du blir tatt ut i streik må du påregne å måtte stå streikevakt. Streikevaktlister utarbeides av fagforeninga lokalt. Videre er det viktig å være tilstede på alle møter som fagforeningen innkaller til. En streik er en kampsituasjon hvor alle må stille seg til disposisjon for fagforeninga slik at streiken blir mest mulig effektiv.

 

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri er en alvorlig illojal handling mot de streikende. Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Det kan skje ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til en som er i streik eller ved at en som er tatt ut i streik allikevel møter på jobb og utfører arbeid som omfattes av streiken.

 

Hvordan får jeg informasjon om hva som skjer?

Informasjon får du først og fremst gjennom din lokale fagforening. Det er ellers viktig å følge med i media generelt om situasjonen. Videre kan du abonnere på Fagforbundet Oslos sms tjeneste gjennom å sende ad ffo til 1986 for å abonnere. Du finner også informasjon på TV2s tekst-tv side 760 eller ring gratis 800 33 410 og tast tre for Oslo kommune

 

Hvordan forholder jeg meg når andre medlemmer i Fagforbundet er tatt ut i streik?

Dersom du opplever at kollegaer fra samme forbund er tatt ut i streik på din arbeidsplass bør du først og fremst ta kontakt med din tillitsvalgt for å forsikre deg om at du er unntatt fra streiken. Videre skal du forholde deg lojalt til det arbeidet du utfører i det daglige. Du skal ikke overta oppgaver fra en som er i streik. Arbeidsgiveren har heller ingen rett til å pålegge deg dette. Er du i tvil om dette så kontakt din tillitsvalgt. Ellers er det viktig at alle medlemmer som ikke er i streik solidarisk støtter opp om streiken og oppmuntrer de streikende enten de er på din arbeidsplass eller på andre arbeidsplasser der Fagforbundet er i streik.

 

Hvordan forholder jeg meg når medlemmer av andre forbund er tatt ut i streik?

Det viktige her er å ikke gjøre noe som kan oppfattes som streikebryteri eller som kan motarbeide en annen organisasjon sin streik. I slike tilfeller vil de lokale fagforeningene ha kontakt med de streikende slik at dette unngås. Er du i tvil så kontakt din lokale fagforening/tillitsvalgt.

 

Kan jeg avvikle ferie?

Ja. Men bare dersom ferie er avtalt før streiken er varslet. Men det er ikke lov å flytte ferie eller avvikle ferie som ennå ikke er fastlagt. De som er i ferie når streiken starter vil bli tatt ut i streik første arbeidsdag etter ferien.

 

Kan jeg avvikle avspasering?

Nei. Selv om avspasering er avtalt så kan avspasering ikke avvikles dersom du er tatt ut i streik.


Hvordan får jeg lønn utbetalt?

Du får lønn til og med siste arbeidsdag før du går i streik. Dersom du går i streik i slutten av en måned slik at lønningskontoret ikke rekker å trekke deg for streikedagene vil dette bli justert etter streiken er avviklet. Under streiken mottar du ingen lønn, men et streikebidrag fra Fagforbundet. Det er heller ikke anledning til å ta ut forskudd på lønn under en streik.

 

Hva er det streikebidraget beregnes av?

Medlemmer som taes ut i streik/lockout får utbetalt streikebidrag tilsvarende 70% av bruttolønn. Dette baseres på trekklister fra arbeidsgiver. Det trekkes ikke skatt av streikebidrag. Det er den lokale fagforening som foretar utbetalingen. Dersom du er kunde i Sparebank 1 kan du søke om konfliktlån og betalingsutsettelse på lån.

 

Hva skjer med pensjoner og forsikringer?

Fagforbundet tar ansvar for at nødvendige forsikrings- og pensjonsordninger som inngår i medlemskapet opprettholdes i konfliktperioden.