Fagforbundet Oslo varsler streikeuttak for 1650 medlemmer i Oslo kommune - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo varsler streikeuttak for 1650 medlemmer i Oslo kommune

Meklingen mellom Oslo kommune og Fagforbundet Oslo har nå en uke igjen. Dersom partene ikke oppnår enighet, vil det bli streik i Oslo kommune fra arbeidstidens begynnelse torsdag 4. mai 2009.

Disse tas ut i streik i første fase

Meklingen mellom Oslo kommune og Fagforbundet Oslo har nå en uke igjen. Det er avtalt at meklingsinnspurten vil være fram til onsdag 3. juni 2009 klokken 24.00. Meklingen kan gå på overtid.Dersom partene ikke oppnår enighet, vil det bli streik i Oslo kommune fra arbeidstidens begynnelse onsdag 27. mai 2009.

Fagforbundet Oslo har i  meldt plassfratredelse for 1.650 medlemmer fordelt på alle 15 bydeler og en del etater. Uttaket i fase 1 omfatter hovedsaklig kontorfaglig og teknisk personell. Dersom meklingen ikke fører fram tar vi ut trafikkbetjenter i Trafikketaten, i Plan- og bygningsetaten tar vi ut alle våre medlemmer, og ved Kemnerkontoret tar vi ut alle bortsett fra de som utbetaler skatt tilgode - for å nevne noen eksempler. Uttaket gjelder utvalgte medlemmer i følgende virksomheter i Oslo kommune:

Trafikketaten

Plan- og bygningsetaten

Kemnerkontoret

Sykehjemsetaten (utvalgte medl.)

Vann- og avløpssetaten

Utdanningsetaten

Utviklings- og kompetanseetaten

Omsorgsbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo Havn KF

Bydel Sagene

Bydel Stovner

Bydel Alna

Bydel Nordstrand

Bydel Nordre Aker

Bydel Grunerløkka

Bydel Bjerke

Bydel Grorud

Bydel Østensjø

Bydel Frogner

Bydel Vestre Aker

Bydel St.Hanshaugen

Bydel Ullern

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Gamle Oslo

I tillegg er det enkeltpersoner fra øvrige virksomheter.

Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk samtidig som Fagforbundet Oslo har tatt ut grupper som representerer hovedkravene. Det er videre tatt hensyn til å ikke ramme liv og helse i streikeuttaket. De som skal ut i streik varsles av sine aktuelle fagforeninger.

For ytterligere kommentarer vedr. Fagforbundet Oslos streikeuttak kontakt

Roger Dehlin, nestleder Fagforbundet Oslo 91 24 02 52

Arne Halaas, sekretær Fagforbundet Oslo 91 57 43 74

Fagforbundet Oslo er Oslos største fagforbund med 34.800 medlemmer.

Fagforbundet Oslo organiserer ansatte i Oslo kommune, Kommunale foretak, AS, helsesektoren, ansatte i private bedrifter, frivillige organisasjoner, teknisk personale ved teatrene og teologer