Meklingen fortsetter - Fagforbundet

Meklingen fortsetter

Meklingen i oppgjøret i Oslo kommune fortsetter i dag 18. mai.

Fristen er tirsdag 26. mai kl. 24.00. Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 27. mai 2009. Det er meklingsmannen som er den eneste som uttaler seg om innholdet i Oslo-meklingen.

Fagforbundet Oslo har også andre informasjonskanaler under meklingen:

 

Tekst tv  TV 2 side 760

Tekst tv  TV 2 side 760

Sms-tjeneste :Send ad ffo til 1986 for å abonnere på meldinger.

Grønn linje tlf: 800 33 410, tastevalg 3 for Oslo kommune.