Høyre nærmer seg FrP politisk - Fagforbundet

Høyre nærmer seg FrP politisk

Landsmøtet i Høyre er gjrennomført og på flere områder flytter Høyre seg politisk nærmere FrP

Dagsavisen har laget en gjennomgang av hvor Høyre og FrP finner hverandre politisk, og store skattelettelser, privatisering av offentlig eierskap, åpne for skjenking døgnet rundt er blant sakene partiene finner sammen om. I skolen vil begge partiene ha mer disiplin, måling av elever fra 1. klasse, karakterer fra 5. klasse. Begge partier åpner for atomkraft, oljeboring i Lofoten og Vesterålen og utbygging av vernede vassdrag. Kontantstøtten skal videreføres.

Dagens næringsliv har regnet på hvor mye Høyres vedtatte skatteforslag utgjør, og det innebærer 17 milliarder kr mindre årlig til å bruke på skole, vei, eldreomsorg og andre offentlige velferdstilbud.

 LO reagerer på økt bruk av midlertidige ansettelser.

Høyres landsmøte åpnet også for å gjøre det enklere for bedrifter å ha midlertidig ansatte. Leder i LO Roar Flåthen kaller vedtaket en krigserklæring. Flåthen mener Høyre og Frp sammen vil føre en politikk som vil svekke arbeidstakernes rettigheter og svekke bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Høyres programvedtak særlig vil ramme kvinner, hevder han.

- Midlertidige ansettelser betyr større forskjeller, at veldig mange ikke får være med på pensjonssystemer eller lønnsutvikling. Det verste er at det rammer stort sett store kvinnedominerte yrker i privat og offentlig sektor. Og du kan bare glemme likelønnsproblematikken hvis utviklingen går i den retning Høyre ønsker.

 

 

Lenker