LO-kongressen begynner i dag - Fagforbundet

LO-kongressen begynner i dag

LO-kongressen åpner i dag, og vil gå over de neste fem dagene. Ny politikk og ny ledelse skal på plass for de neste fem årene.

Med rekordmange delegater og forslag, blir Fagforbundet en sterk stemme på LO-kongressen. Representantene fra Fagforbundet utgjør nesten en tredel av LO- kongressen. Forbundet har 85 egne delegater og flere fylkesdelegater, slik at det totalt er 104 representanter fra Fagforbundet i salen når kongressen åpner mandag klokka 11. Vi finner flere tillitsvalgte fra Fagforbundet Oslo blant delegatene bl.a leder Mari Sanden,  sekretær Arne Halaas,  opplæringsleder Astrid Tjellaug, leder Seksjon helse og sosial Helge Sporsheim og leder i plan- og bygningsetatens fagforening Fauzia Hussain. Leder av kompetansesenteret i Oslo, Anne Green Nilsen og leder i LO i Oslo Kleiv Fiskvik er også delegater.

Totalt har Fagforbundets grunnorganisasjon sendt inn 474 forslag om arbeidsliv, internasjonalt samarbeid og livslang læring. Fagforbundet  har fremmet forslag som er kontroversielle for andre på kongressen. Ett er knyttet til et fornyet inntektspolitisk samarbeid som krever nytenkning om en økonomi der fordeling, miljømessige, sosiale og økonomiske standarder er likeverdige faktorer for et bærekraftig arbeidsliv. Vi har fremmet et sykehusforslag som krever en ny organisering av sykehusene gjennom en forvaltningsmodell med sterk politisk styring.   Andre viktige saker for Fagforbundet som det vil bli mye debatt og dragkamp om, er offentlig tjenestepensjon, fattigdom og sosialhjelpssatser, eierskap i kollektivtrafikken og oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og deler av Troms 

 

Lenker