Møte hos riksmeklingsmannen - Fagforbundet

Møte hos riksmeklingsmannen

Partene hadde møte hos Riksmeklingsmannen 4. mai, og det er avtalt at meklingen fortsetter fra 18. mai kl 12.00. og avsluttes innen midnatt den 26. mai.

30.04.2009 klokka 14.00 brøt KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av, lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Årsaken er at det har vært liten framdrift i tjenestepensjonssaken, og økonomien i oppgjøret er uavklart.

Partene hadde møte hos Riksmeklingsmannen 4. mai, og det er avtalt at meklingen fortsetter fra 18. mai kl 12.00. og avsluttes innen midnatt den 26. mai. I mekling er det Riksmeklingsmannen som uttaler seg om tariffoppgjøret.