Nytt fra Fagforbundet oslo nr 12 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet oslo nr 12

I nytt nr 12 kan du lese mer om tariffoppgjøret, omorganisering i rusmiddeletaten, kritikk av Oslo kommunes anbudshåndtering, og LO som setter fokus på markedsstyring i det offentlige.

Tariffoppgjøret 2009

Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

I dag klokka 14.00 brøt KAH (Kommuneansattes Hovedorganisasjon) som Fagforbundet Oslo er en del av lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Årsaken er at det har vært liten framdrift i tjenestepensjonssaken.

- Hovedsaken i årets oppgjør er tjenestepensjon. Der har forhandlingene gått tregt, og som i Staten og KS har det vært svært liten framdrift. Vi beklager at vi derfor ikke har sett noen annen løsning enn å bryte, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Alle arbeidstakerorganisasjonenes forhandlingssammenslutninger leverte ved oppstart av forhandlingene felles krav om tilpasset tjenestepensjon i offentlig sektor. Hovedkravet er å tilpasse ordningen slik at ytelsene videreføres.

KAH har heller ikke kommet til enighet med Oslo kommune om vårt lønnskrav, vi ønsker en mer sosial profil enn det Oslo kommune har tilbudt så langt, sier Mari Sanden.

Oppgjøret går nå til mekling.

Les mer om oppgjøret i Oslo kommune på Fagforbundet Oslos tariffsider

Informasjonskanaler om tariffoppgjøret i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har en rekke informasjons-kanaler under meglingen.

Vi vil ha en egen side på TV 2 Tekst-TV side 760 fra 1. mai

På Fagforbundet Oslos sms-tjeneste får du de viktigste beskjedene og melding når det legges ut ny informasjon på nett og tekst-tv. SMS-tjenesten er en abonnementsordning alle kan melde seg på. Tjenesten koster 3 kroner per melding.

 

Send ad ffo til 1986 for å abonnere.

Send ad ffo stopp til 1986 for å stanse abonnementet.

 

Fagforbundet har også i år Grønn linje. Det er en gratis telefontjeneste for fasttelefon som alle kan bruke. Telefonnummeret er 800 33 410, tastevalg 3 for Oslo kommune.

NB! Det kan koste penger å ringe Grønn linje fra mobiltelefon.

Våre nettsider: www.fagforbundet.no/oslo klikk deretter på Tariff 2009

Lønnshopp i teater og opera

Forhandlingene mellom Norsk teater- og orkesterforening og Fagforbundet har resultert i 11 500 kroner til alle teknisk ansatte. Det samme er oppnådd i Den Norske Opera & Ballett. - Vi er godt fornøyd med 11 500 i begge områder, sier hovedtillitsvalgt Bjørn Moe.

I tillegg til lønnshopp på 11 500 fra 1. april i år, kan organiserte Fagforbundsmedlemmer glede seg over et ekstra tillegg på 2000 kroner med virkning fra 1. januar i år.

- Dette tillegget er en del av oppgjøret i 2008. Ved hovedoppgjøret i fjor ble en ikke enige om bruken av rammen til justering. Vi valgte derfor å gi beløpet flatt til hvert enkelt medlem, opplyser hovedtillitsvalgt Bjørn Moe.

Historisk organisasjonstillegg

- Dette er første gang dette skjer i feltet vårt, sier Bjørn Moe. Han forteller at det ble enighet om dette da forhandlingene var i en fase med bistand fra arbeidsgiverforeningen Spekter og LO-Stat. - Det var arbeidsgivers forslag at tillegget kun skulle gis til organiserte medlemmer i Fagforbundet, og det syntes vi var greit, sier Bjørn Moe til Fagbladet.

Krever det samme i Spekter
Operaen i Kristiansund og Drammen teater er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Forhandlingene pågår i disse dager med frist den 30. april for å søke bistand sentralt.

- Kravene i disse forhandlingene er de samme som vi fikk innfridd med Norsk Teater- og orkesterforening. NTO fungerer som frontfag på vårt felt, sier Bjørn Moe til Fagbladet.

Leder Pål Godager i Film- og teaterteknisk forening representerer Fagforbundet i forhandlingene med Spekter på vegne av medlemmene i Operaen i Kristiansund og Drammen teater.

Les mer om oppgjøret i Fagbladet.

1. mai

Fagforbundet Oslo gratulerer alle medlemmer med dagen, og oppfordrer alle medlemmer til å delta på årets 1. mai arrangement på Youngstorget. Hovedtalere i år er Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen og hovedparolen er " Ett nytt rød-grønt flertall".

1. mai er vår internasjonale solidaritetsdag. Fagforbundet Oslo henstiller til alle om å møte på Youngstorget. Vi skal nok en gang være den største seksjonen i toget i år også.

Fagforbundet Oslo skal også i år ha oppstilling på vår plass i Eva Kolstads gate (I bakken i gamle Pløens gate v/ butikken Åhlens).    Vi møtes 1. mai fra 11-tida i Eva Kolstads gate. Togavmarsj kl. 12.45.

Programmet begynner med appeller og korpsmusikk kl. 10.50. Fra kl. 11.45 holder finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg taler. Demonstrasjonstoget  Årets hovedparole er "Nytt rød-grønt flertall!". I tillegg er det vedtatt 16 andre paroler.

Fullstendig program og paroler finner du hos LO i Oslo eller i deres annonser i Klassekampen og Dagsavisen

-Regelbrudd på regelbrudd i Oslo kommune

Oslo kommune slurver med avtaler og kontrakter. - Nå må vi endre hele systemet, sier finansbyråden til Aften

Regelbruddene er mange og alvorlige når etater og virksomheter i Oslo kommune foretar innkjøp. Det viser en intern rapport Aften har fått tak i.

Rapporten viser blant annet at:

 • Kommunen droppet konkurranseutlysning i flere innkjøp.
 • Nær halvparten av innkjøpene manglet kontroll av varemottak og utført arbeid.
 • Kommunen slurver med kontrakter og fakturaer.
 • Alvorlig slurv med Oslo kommunes mange innkjøp
 • 76 av 160 anskaffelser manglet kontroll av varemottak/utførelse av arbeid.
 • 59 av 160 anskaffelser manglet anskaffelsesprotokoll eller underskrift i protokoll.
 • 36 av 160 manglet eller hadde mangelfull kontrakt/avtale
 • 27 av 160 anskaffelser var ikke kunngjort eller hadde mangelfull konkurranseutlysning.
 • 29 av 160 anskaffelser var rammeavtaler med vesentlige mangler.

Saken blir nå sendt direkte videre til Oslo bystyre, da bruddene er såpass omfattende. Leder av bystyrets kontrollutvalg Frode Jacobsen hevder å ha advart kommunen flere ganger, mot innkjøpsslurv. - Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Jeg har ingen forståelse for at enkelte synes regelverket er komplisert, sier Jacobsen.

Les mer hos NRK-Østlandssendingen

Barneby trenger penger

Fagforbundets barnebyer i Angola er ferdigbygd. 

I august flytter de første familiene inn. Fagforbundet har bidratt med 18 millioner kroner, men det koster også å holde barnebyen i gang. Nå vil Fagforbundet oppfordre alle medlemmer til å holde barnebyen i Huambo levende.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening vil finansiere drift av barneskolen
- Vi vil betale for skolen der, sier Rune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening til Fagbladet. - Styret i foreninga har vedtatt at de skal skaffe 150 ekstra faste givere i tillegg til de vi har fra før for å finansiere skolen.

- Vi vil fronte dette på møter, i kantina og individuelt. Vi vil fortelle folk om barnebyen og få dem til å fylle ut kupongen der og da.

Fagforeningene i Oslo Sporveier vil betale driften av barneskolen. Som et synlig tegn blir denne hetende Sporveisskolen.

Fagforbundet ønsker nå å dele driftsutgiftene opp i 25 like store biter på 250.000 kroner. Så oppfordres de 19 fylkesavdelingene og andre om å ta hver sin kakebit. Blant prosjektene som skal finansieres er skole, barnehage, administrasjonsbygg, forsamlingshus og boliger. Totalt ligger driftsutgiftene på rundt seks millioner kroner hvert år.

Les mer i Fagbladet

Les mer om hvordan du kan bidra og om barnebyen på Fagforbundets nettsider

 

Å mate den sultne hund med hundens hale

I et innlegg i Aften advarer ansatte ved Oppsøkende tjeneste sterkt om at omorganiseringen i Rusmiddeletaten kan svekke rusforebygging og oppsøkende tjenester i Oslo

Rusmiddeletaten ønsker å fjerne 9,4 stillinger på grunn av budsjettkutt. Samtidig vil de dele Oppsøkende tjeneste   i to. Gatelangs-gruppa skal innlemmes i Uteseksjonen og flyttes til nye lokaler. Akuttgruppa blir igjen i nåværende lokaler og skal få sin skjebne avgjort i løpet av 16 måneder, skriver de ansatte.

De ansatte frykter at deling av Oppsøkende tjeneste vil ødelegge fagmiljøet og helheten i arbeidet. Oppsøkende vil bli nødt til å avvise flere oppdrag, fordi samordninga mellom de to gruppene er borte.

Dette skjer samtidig som bystyret har vedtatt et pålegg til byrådet om "snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste".  Samtidig vedtok bystyret, som et trygghetsskapende tiltak på nedre Grünerløkka, at kommunen "øker sin tilstedeværelse i det aktuelle området gjennom uteseksjonen og annen oppsøkende virksomhet."

En måned seinere vedtok flertallet (H/FrP, V og KrF) kraftige kutt i 2009-budsjettet. Byråd Listhaug sier at Rusmiddeletatens kutt er på 8,1 mill.

Det ene bystyrevedtaket slår det andre i hjel. Rusmiddeletaten skal øke både den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder og kommunens tilstedeværelse på nedre Grünerløkka gjennom Uteseksjonen og annen oppsøkende virksomhet. Samtidig skal de redusere årlige utgifter med 8,1 mill.

Nå vil Rusmiddeletaten ta nesten hele kuttet i Seksjon oppsøkende. Alternativet ville vært å legge ned en institusjon, skriver de ansatte. De krever at bystyret må bevilge det som trengs for å unngå kutt ved Uteseksjonen, og at Oppsøkende tjeneste består.

Les hele innlegget på Fagforbundet Oslos hjemmesider

 

LO imot markedsstyring i det offentlige

Privat forretningsdrift passer ikke for offentlige tjenester. LO vil avslutte SSØs ­pilotprosjekt med regnskapssystemer i offentlig forvaltning, skriver Fagbladet

SSØ ble etablert som en etat under Finansdepartementet i 2004, og de gjennomfører nå et pilotprosjekt der regnskapsprinsipper fra privat for­retningsvirksomhet blir brukt for å styre forvaltningen i offentlig sektor. Det møter sterk motbør, nå også fra et enstemmig LO-sekretariat.

Pilotprosjekt bør skrinlegges
LO-sekretær Tor Arne Solbakken mener det ikke er noen grunn til å fortsette SSØs pilotprosjekt i offentlig forvaltning.

- Det skinner igjennom at dette er et verktøy for privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor, sier han til Klassekampen.

LO-sekretariatet er bekymret over at de såkalte periodiserte virksomhetsregnskaper gir misvisende og mangelfull informasjon til politiske beslutningstakere.

Les mer i Fagbladet

 

Kurs

"Forflytningskunnskap for helsepersonell - håndverk og etikk i praksis"

Målgruppe: Medlemmer som arbeider direkte med pasienter.

Dato: Mandag 2. juni 2009

Tid: 09.00 - 15.00

Sted: Ullevål Universitetssykehus, Søsterhjemmet - kjelleren

Foreleser: fysioterapeut Per Halvor Lunde

Innhold:

 • Forflytningskunnskap sett i et arbeidsmiljø- og i et pasientperspektiv.
 • Hvilke faglige krav stilles til ansatte på din avdeling/team mht praktiske ferdigheter med forflytning og profesjonell pleie?
 • Praktiske arbeid med utfordringer i hverdagen
 • Muligheter og begrensninger hos den enkelte bruker/pasient vi arbeidet med.
 • Systematikk i arbeidet med kunnskapsutvikling på vår avdeling
 • Dokumentasjon på intern undervisning ved vår avdeling
 • Nødvendige hjelpemidler ved forflytning på vår avdeling
 • Dokumentasjon og effekter ved bruk av forflytningsteknikker istedenfor manuelle løft - forskningsresultater

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 14. mai 2009

Alle som får plass på kurset tilskrives

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

Lover og forskrifter som gjelder for kommunehelsetjenesten

Innhold: Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven m/nytt kapittel A4 -samtykkekompetanse, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, Lov om psykisk helsevern forskrifter bl.a. ny legemiddelforskrift

Foreleser: Rådgiver Lillian Eriksen

Målgruppe; Medlemmer som arbeider innenfor kommunehelsetjenesten

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergaten 8 (vis a vis VG-bygget).

Tid:                  Onsdag 3. juni 2009

Søknadsfrist: Torsdag 14. mai 2009.

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

Hvordan få et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Målgruppe: Medlemmer i Fagforbundet som er renholdere, plasstillitsvalgte og verneombud om mulig fra samme arbeidsplass

Tid: Onsdag 27. mai 2009, Kl. 0900- 1500

Sted: Kurslokale til Fagforbundet Oslo, Apotekergata 8, Oslo

Innhold: Hvordan renholder, plasstillitsvalgt og renholder fra samme arbeidssted sammen kan skape ett bedre arbeidsmiljø. Gjennomgang av lover forskrifter som er gjeldene for HMS. Hvordan samhandle for å løse utfordringene.

Instruktør: Katarina Langaard fra Norsk ledertrening.

Påmelding til egen fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen fredag 15. mai kl. 1500

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjonsøknad som leveres arbeidsgiver.  Hvis det er stor søknad til kurset, vil de  som ikke kommer med på kurset også bli tilskrevet.

Vi minner om:

Medisinering skole, SFO, barnehage o.l.

Målgruppe; Alle som jobber i skole, barnehager ,SFO

Dato: Torsdag 28.mai 2009

Tid: 12.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler.

Kurset starter med enkel lunsj .

Foreleser: Gry Aasland, HVO bydel Østensjø

Innhold: Departementets forskrift. Hvordan håndteres dette på tjenestestedene. Muligheten til å reservere seg. Prosedyrer.

Påmelding til din lokale fagforening innen fredag 8.mai 2009

Kursansv: Seksjon kirke,kultur og oppvekst