Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune - Fagforbundet

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

I dag kl 14 brøt de fire forhandlingssammenslutningene forhandlingene med Oslo kommune. Både pensjonsspørsmålet og økonomien er uavklart sier leder i fagforbundet oslo, Mari Sanden.

Pressemelding: Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

I dag klokka 14.00 brøt KAH, Unio-kommune, YS-kommune Oslo, og Akademikerne lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Årsaken er at det har vært liten framdrift i tjenestepensjonssaken.

- Vi beklager at vi ikke ser noen annen løsning enn å bryte forhandlingene. Hovedsaken i årets oppgjør er tjenestepensjon. Der har forhandlingene gått tregt og det har vært svært liten framdrift. Derfor ble det brudd, sier forhandlingslederne Anne Green Nilsen i Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Terje Vilno i Unio-Oslo kommune, Sveinung Berger i YS-Oslo kommune og Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne.

De fire forhandlingssammenslutningene leverte ved oppstart av forhandlingene felles krav om tilpasset tjenestepensjon i offentlig sektor. Hovedkravet er å tilpasse ordningen slik at ytelsene videreføres.
Økonomien i oppgjøret er uavklart
Oppgjøret går nå til mekling.
De fire forhandlingssammenslutningene ivaretar interessene til ca 43 000 ansatte i Oslo kommune.

 

Dokumenter