Nytt fylkesstyre er valgt - Fagforbundet

Nytt fylkesstyre er valgt

Fagforbundet Oslo har avholdt valg av nytt fylkesstyret og andre tillitsverv i fylket for perioden 2009-2011

Alle ble valgt for to år, med unntak av leder Mari Sanden som ble valgt for to perioder -4 år.

Fylkesstyret 2009-2011:

Leder: Mari Sanden, Fagforbundet Nordstrand

Nestleder/stedfortreder: Roger Dehlin, Kommunal konk. fagforening

Nestleder: Janka Damslora, Fagforbundet Sykehjemsetatens ff

Opplæringsleder: Astrid Tjellaug, Fagforbundet Ullevål univ.s.hus

Sekretær: Arne Halaas, Fagforbundet Bjerke

Sekretær: Lasse Kristiansen, Fagforbundet Gamle Oslo

Sekretær 50 %: Anna Elisabeth Uran, Fagforbundet Ullevål univ.s.hus

 

Styremedlemmer:                       
Unni Svendsen, Fagforbundet Private virks.heter, Oslo
Stein Asthøy, Sosiale institusjoners fagforening
Trude Bruvoll, Fagforbundet Gamle Oslo
Sathi Sivarajah, Fagforbundet Bjerke
Rune Aasen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Ingri Bjørnevik, Nordre Aker fagforening

Varastyremedlemmer:                       
Bjørn Wølstad-Knudsen, Fagforbundet Ullevål univ.s.hus
Anita Guldahl, Fagforbundet Utdanningsetaten
Oddbjørn Brødreskift, Fagforbundet Vestre Aker

Prosjektleder: Randi Helle, Fagforeningen for ledelse og adm.

Fane2-ansvarlig: Elin Vinje, Fagforbundet Bjerke

Beregner 50 %: Arild Olsen, Grünerløkka fagforening

Revisjons- og kontrollkomité:

Leder:   Toril. Hansen, Fagforbundet Nordstrand

Medlemmer: 
Stig Werner, Fagforbundet Gravferdsetatens ff
Åse Pedersen, Fagforbundet Utdanningsetaten

Opplæringsutvalget:

Nestleder: Åse Holvik, Fagforbundet Alna

Sekretær:  Fredrik Lothe, Nordre Aker fagforening

Medlemmer:                       
Anne Lise Lunde, Sosiale institusjoners fagforening
Stein Olav Ringen, Sosiale institusjoners fagforening
Anne Lise Haugsrud, Fagforbundet Private virks.heter, Oslo
Trine Børresen, Fagforbundet Sykehjemsetatens ff
Hege Rosenlund, Fagforbundet Gamle Oslo
Ann-Cathrin Zalachas, Fagforbundet Bjerke
Tim Sørensen, Fagforbundet Sagene fagforening

Valgkomité:

Leder:  Stein Asthøy  Fylkesstyret

Medlemmer: 
Sveinar Bones, Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Else-Lise Skjæret, Fagforbundet Ullevål univ.s.hus
Lars Ole Beichmann, Trafikketatens fagforening
Unni Svendsen, Fagforbundet Private virks.heter, Oslo
 Ingeborg Wæthing, Grünerløkka fagforening
Mona Martinsen, Fagforbundet Alna