Svart arbeid er en TYV - Fagforbundet

Svart arbeid er en TYV

Svart arbeid er igjen satt på dagsorden. Man antar at vi snakker om skatteunndragelse på til sammen ca. 100 milliarder kroner i Norge, penger som kunne bli brukt til noe bra for alle.

Konferansen om svart arbeid som ble arrangert av KS, LO UNIO, NHO, YS og Skatteetaten 17. marsvar en faglig og lærerik konferanse. Spesielt var rapporten som ble presentert fra TNS Gallup om Svart arbeid- utviklingstrekk hos privatpersoners  forhold til svart arbeid fra 2006- 2009 lærerik. Her kom det fram at omfanget av svart arbeid har økt. I 2006 svarte 9 % ja til at de hadde benyttet seg av svart arbeid til at det i 2009 var 17%. Hele 43% kjente til noen som hadde benyttet seg av svart arbeid. Dette er en utvikling i svært negativ retning.

 

Konferansen tok også opp offentlig sektors rolle i problematikken rundt svart arbeid. Dette fordi offentlig sektor er en meget stor kjøper av varer og tjenester. Hva gjør offentlig sektor for å være 100% sikre på at firmaer som det handles med er "reine". Svaret på det er helt klart mener leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo, Jan-Edvard Monsrud: -Det gjøres alt for lite. Dette tror jeg også gjelder Oslo Kommune. Det er det eksempler på, renholdsbransjen er ett eksempel som har vært i mediene. Med alle kontrakter, underleverandører som florerer er det helt umulig å unngå at Oslo Kommune er med på at noen skor seg på å unnlate å betale skatter og avgifter. Utviklingen viser at jo mer konkurranseutsetting kommunen iverksetter jo mer åpner det for skatteunndragelse.

 

- Min konklusjon fra denne konferansen er at det må skapes riktige holdninger i forhold til bruk av svart arbeid og at offentlig sektor må tenke gjennom hvordan den yter sine tjenester for å unngå skatteunndragelse, avslutter Monsrud.

Lenker