Ungdomskonferansen i gang - Fagforbundet

Ungdomskonferansen i gang

Fagforbundet Oslo sin ungdomskonferanse startet med politiske innledninger, og dagens boligsituasjon for ungdom fikk et sterkt fokus.

Konferansen går av stabelen over to dager i Sarpsborg og første dag begynte med innledninger fra AUF i Oslo, SU i Oslo og Fagforbundet Ungdom.

 

Første kvinne ut var Helen Ingrid Andreassen, leder i AUF i Oslo som i sin innledning tok utgangspunkt i at den rød grønne regjeringa har gjort mye vi skal være fornøyd med , desto viktigere er det derfor at vi utvikler nye krav og sloss for fire nye år med rød-grønn regjering. Hun trakk fram at Fagforbundet ungdom og AUF har mange felles saker i forhold til å forandre regjeringas politikk, og at vi sammen kan gjøre mye ift klimapolitikken, arbeidslivspolitikk, lærlinger og internasjonalt solidaritetsarbeid.

 

Leder i SU i Oslo, Signe Ropeid Sæbø, tok opp tråden men la også vekt på en sosial bolipolitikk,  markedstenking i offentlig sektor (New public  Management) og at det bør bety mye for fagbevegelsen og beholde SV i en Rød-grønn regjering fordi partiet drar regjeringen til venstre politisk.

 

Leder i Fagforbundet Ungdom Linn Hemmingsen varslet at sosial boligpolitikk blir deres viktigste valgkampsak.

Hun pekte spesielt på at viljen til radikale tiltak for en sosial boligbygging var fraværende  i nesten hele det politiske miljøet, og derfor blir en for stor del av boligpolitikken overlatt til det private markedet. Bolighaier kalles nå boligbaroner, når det offentlige svikter blir de private som fyller markedet omtalt positivt. Fagforbundet må jobbe for at alle partier i større grad viser vilje til en aktiv statlig og kommunal boligpolitkk, f.eks mer lavinnskuddsboliger, oprisregulerte leiligheter  eller tjensteboliger. I tillegg må det bli sosialt akseptabelt å leie, og derfor satses på et økt antall leieboliger. Hun viste også at Staten har større inntekter enn utgifter i boligpolitikken, og spurte forsamlingen om dette ikke var en grunn til at Staten burde yte mer.

 

 

Innledningen legges ut i lenker til høyre

Dokumenter