Fagforbundet Oslo fordømmer Israels angrep på Gaza - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo fordømmer Israels angrep på Gaza

Fagforbundet Oslo krever en umiddelbar stans i angrepene på Gaza, og krever at norske myndigheter gjør alt for å presse Israel til å stanse angrepene.

Drapet på hundrevis av Palestinere og ødeleggelsen av infrastruktur i Gaza er avskyelige handlinger. Denne krigen er umenneskelig, unødvendig og destruktiv på alle vis. En bakkekrig vil føre til enda større skade og ødelegge det som er igjen av Gaza, og det vil føre til store tap av enda flere menneskeliv. En slik krig kan ikke føre til noen politisk vinning og resultatet vil være katastrofalt. Vi mener det er helt uakseptabelt at Israel med viten og vilje fratar en og en halv million mennesker mat og andre grunnleggende behov.


Fagforbundet Oslo krever en umiddelbar stans i angrepene på Gaza, og krever at norske myndigheter gjør alt for å presse Israel til å stanse angrepene. Vi står bak arbeidet for en våpenhvile som respekteres og en reell åpning av Gazas grenser samt en stans i blokkaden som rammer sivilbefolkningen i Gaza.

Fagforbundet Oslo oppfordrer sine medlemmer til å støtte opp om de fredsdemonstrasjoner som arrangeres, og minner om muligheten til å støtte Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Palestina. Les mer om deres arbeid på :

http://www.folkehjelp.no/

Du kan støtte Norsk Folkehjelps arbeid på Gaza ved å ringe deres givertelefon 820 44750 (200 kr) eller benytte kontonummer: 9001.05.00000.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.