Alt om Oslobudsjettet - Fagforbundet

Alt om Oslobudsjettet

Her finner du våre meninger Oslo- budsjett, lenker til aktuelle artikler og annen nyttig informasjon

Fagforbundet Oslo mener at Fremskrittspartiet har satt sitt klare stempel på byrådets forslag til budsjett for 2009. Det er langt i mellom satsingsområdene i budsjettet, og det inneholder kutt i rusomsorgen og kutt i tilbud til vanskeligstilte. Det vil bli vanskeligere å få sykehjemsplass, det blir mer konkurranseutsetting og privatisering, og ingen satsing på kollektivtrafikken.

 

Byrådet skylder på at regjeringen tar penger fra Oslo og  i tillegg skaper finanskrisa tøffere tider. Faktum er at den rød-grønne regjeringen har styrket kommuneøkonomien. Byrådet er selv skyld i at kommunen selv taper enorme penger. IKT-skandalen har kostet kommunen flere hundre millioner kroner, billettsystemet til Ruter er nå oppe i en kostnad på 600 millioner. Den nye sykehjemsetaten har de to første årene gått med over 100 millioner i underskudd. Vedlikeholdsetterslepet øker i Oslo kommune fordi vedtatte prosjekter ikke blir igangsatt.

Les hele uttalelsen til Fagforbundet Oslo: "Oslo budsjettet rammer de svakeste"  i lenken til høyre.

Der finner du også våre innspill til Kultur- og utdanningskomitèen og Miljø- og samferdselskomitèen. I forhold til Helse og sosialbudsjettet møtte Fagforbundet Oslo opp til deputasjon i komitèen

 

 

Vi har også omtalt en rekke enkeltsaker i Nytt fra Fagforbundet Oslo:

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 27: Magert budsjett for Oslo kommune

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 28: Mer New Public management i Oslo kommune

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 31: Håp for å redde Fri rettshjelp?

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 24: Borgerlig forlik for Oslo-budsjettet

Les også: Savner bydelene i Oslo- budsjettet fra Akers Avis

 

 

 

 

 

 

Dokumenter

Artikler

Lenker