Barnevernsinstitusjoner står nesten tomme - Fagforbundet

Barnevernsinstitusjoner står nesten tomme

I januar i år fortalte avd Barne- og familieetatens fagforening om hvordan kommunen bruker ressursene sine dårlig. Nå skriver også Aftenposten om det

Aftenposten skriver fredag om MultifunC: Et nytt behandlingsopplegg hvor ungdom med store adferdsproblemer som rus, kriminalitet og vold får intensiv behandling nært knyttet opp til hjem og nærmiljø. Et stort apparat er bygget opp. Tilsammen huser Kringsjå ungdomshjem 28 ansatte fordelt på 24 årsverk. Men søknadene fra bydelene uteblir. Kun ti ungdommer har vært til behandling de siste to årene. Og av dem har bare to fullført.

Fagforbundet - avd 707 Barne- og familieetatens fagforening hadde i januar  klare meninger om at barnevernet i Oslo kommune kan bli bedre. I dag kjøper Oslo kommune i større og større grad tjenester fra private aktører, og bydelene velger bort institusjonsplasser.

 

Er tilbudet til barnets beste?

Oslo kommune kjøper i større og større grad tjenester fra private aktører. Dette er det motsatte av den rød-grønne regjeringens politikk som ønsker å trappe ned bruken av kommersielle aktører innen barnevern. Regjeringen sier at private skal være et supplement til det offentlige barnevernet, ikke en konkurrent slik det er i Oslo i dag. På landsbasis reduseres antall private institusjoner og konkurransen er hard. Institusjonsledere går åpent ut og sier at de presser sine priser så lavt for å være sikre på at ingen andre institusjoner har et billigere tilbud inne. Så satser de på å overleve på "spotplasser" som er begrepet for de akutte plasseringer barnevernet trenger. Slik blir det med konkurranseutsetting, men er det riktig å drive barnevernet på denne måten?

 

 

Artikler

Lenker