Dagskonferanse om likestilling - Fagforbundet

Dagskonferanse om likestilling

Likestillingsutvalget i Fagforbundet Oslo inviterer til dagskonferanse med tema Et flerkulturelt samfunn, en trussel mot likestilling?

Et flerkulturelt samfunn; en trussel mot likestilling?Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer med interesse for likestillingsspørsmål Tid:   Onsdag  12. november 2008, klokken 09.00 - 15.00Sted:  Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8 Innhold:
  • Likestillings- og diskrimineringsombudets syn på vår "påstand" om det flerkulturelle samfunn
  • Likestillingsquiz
  • Hvem bryr seg? Kvinner med minoritetsbakgrunn i politikken og organisasjonslivet
 Dagen vil bli krydret med eksempler/caser og diskusjoner. Det blir servert lunsj, samt te/kaffe. Innledere:      
Mariette Lobo, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Khamshajiny Gunaratnam, Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Påmelding via lokal fagforening innen  31. oktober