Disse tas ut i streik i første fase - Fagforbundet

Disse tas ut i streik i første fase

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for i underkant av 1800 medlemmer fordelt på 11 bydeler og 7 etater. En streik i Oslo kommune kan begynne fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. mai 2008.

Pressemelding vedr tariffoppgjøret i Oslo
Disse tas ut i streik i første fase

Meklingen mellom Oslo kommune og Fagforbundet Oslo er nå i siste uke. Det er avtalt at meklingsinnspurten vil være i perioden 20. – 22. mai 2008 fram til klokken 24.00. Dersom partene ikke oppnår enighet vil det bli streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. mai 2008.

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for i underkant av 1800 medlemmer fordelt på 11 bydeler og 7 etater. Uttaket i fase 1 omfatter hovedsaklig kontorfaglig personell og SFO-ansatte i bydelene. I Trafikketaten tar vi ut trafikkbetjenter, i Plan- og bygningsetaten tar vi ut alle våre medlemmer og ved Kemnerkontoret tar vi ut alle bortsett fra de som utbetaler skatt tilgode. Uttaket gjelder:

1. Trafikketaten
2. Plan- og bygningsetaten
3. Kemnerkontoret
4. Bydel Sagene
5. Bydel Stovner
6. Bydel Alna
7. Bydel Nordstrand
8. Bydel Nordre Aker
9. Bydel Grunerløkka
10. Bydel Bjerke
11. Bydel Grorud
12. Bydel Østensjø
13. Bydel Frogner
14. Bydel Vestre Aker
15. Sykehjemsetaten (utvalgte medl.)
16. Vann- og avløpssetaten
17. Utdanningsetaten
18. Oslo Havn KF

Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk samtidig som Fagforbundet Oslo har tatt ut grupper som representerer hovedkravene. Det er videre tatt hensyn til å ikke ramme liv og helse i streikeuttaket.

  • Fagforbundet Oslo krever en anstendig lønn og noen av våre hovedkrav er:
  • Arbeidstakere med full ansiennitet skal minst tjene kr 300.000,- pr.år.
  • Vi vil bevare en felles kollektiv avtalestruktur i Oslo kommune som vi i fellesskap har bygget opp over år
  • -Vi avviser lokale lønnsforhandlinger.
  • Vi krever at ledere må sikres en lønn som er minst 3 lønnstrinn høyere enn dem de er satt til å lede.
  • Det gis rett til videre-, tilleggs-, etter- og spesialistutdanning - og at dette kompenseres med minst 2 lønnstrinn høyere lønn.
  • Vi fastholder kravet om at pensjonsytelsene skal være tariffestet, samt at gjeldende AFP-ordning videreføres i kommende tariffperiode, og at løsningen i privat sektor innpasses i kommunalt avtaleverk.
  • Vi fastholder kravet om at alle skal ha 40% kvelds- og nattillegg, og at det skal gjelde helt til vaktens utløp.
  • Det kreves at lønnsrammesystemet i Oslo opprettholdes, samt at tillegg gis på lønnstabellen.

Fagforbundet Oslo er Oslos største fagforbund med 33.900 medlemmer. Fagforbundet Oslo organiserer ansatte i Oslo kommune, Kommunale foretak, AS, helsesektoren, ansatte i private bedrifter, frivillige organisasjoner, frisører, teknisk personale ved teatrene og teologer