Framdriften for meklingen i Oslo kommune avklart - Fagforbundet

Framdriften for meklingen i Oslo kommune avklart

Neste møte med Riksmeklingsmannen er tirsdag 13.mai kl 14.00. Meklingen starter tirsdag 20. mai kl 10.00. Frist for meklingen er torsdag 22. mai kl 24.00.