- Arbeiderpartiet må rydde opp i sykehotelldebatten - Fagforbundet

- Arbeiderpartiet må rydde opp i sykehotelldebatten

Fagforbundet Oslo krever at helseminister Sylvia Brustad skjærer gjennom slik at sykehotellet kan bygges som planlagt, som en del av Rikshospitalets sin ordinære virksomhet. Vi forventer også at Arbeiderpartiet klargjør at de ser en prinsippiell forskjell mellom et hotell drevet av sykehuset selv eller av private investorer.

Byggingen av et sykehotell ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet på Montebello i Oslo ble stanset umiddelbart i slutten av februar av mangel på finansiering og nødvendige godkjenninger. Sykehotellet har lenge vært etterspurt av pasienter som kommer langveisfra for dagbehandling.

- Folk flest skjønner at det er fornuftig at dette sykehotellet bygges når det er allerede brukt 30-40 millioner kroner på det, og behovet er der, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. -Selv Arthur Buchardt sier at det beste er at det offentlige hadde gjennomført dette prosjektet, og da må også politikerne ta til fornuften. Derfor er det betenkelig at leder i Oslo Arbeiderparti ikke ser den prinsippielle forskjellen i å overlate dette til de private. Dette er ikke snakk om et hvilket som helst hotell, men en del av det offentlige tilbudet til kreftpasientene.

Fagforbundet Oslo vil sikre et gode offentlige sykehus i Oslo for framtida. Det er krevende med den styringskulturen vi nå opplever. Nå har vi fått nok et hårreisende eksempel på saksbehandling fra Helse Sør - Øst noe som beklageligvis krevde avgangen til tidligere direktør Åge Danielsen. La det ikke ende opp i en privatisering av sykehotellet .