Følg reglene for innkjøp - Fagforbundet

Følg reglene for innkjøp

Seksjonsleder for Samferdsel og teknisk i Fagforbundet i Oslo, Jan-Edvard Monsrud, etterspør hvorfor Kommunerevisjonen gang på gang avdekker brudd på innkjøpsreglementet i dette innlegget i Aftenposten Aften 2. mai

Følg reglene for innkjøp
Kommunen får kritikk. Oslo kommunes innkjøpsansvarlige får igjen kritikk av Kommunerevisjonen. De har avdekket at Energigjenvinningsetaten (EGE) ikke har fulgt innkjøpsreglementet for Oslo kommune ved åtte innkjøp.

Jeg er forundret og overrasket over at slike saker fortsatt dukker opp. Hvorfor lærer ikke etater, bydeler av tidligere saker som er avdekket?

Oslo kommune har et strengt reglement for hvordan innkjøp skal gjøres, hvorfor følges ikke dette opp? Er det holdninger i administrasjonen, er det tidspress eller dårlig planlegging? Brukes ikke de fora i kommunen som er ment for dette, medbestemmelsesutvalget i enhetene, innkjøpskomiteer osv. Tar ikke de respektive byrådsavdelinger sitt ansvar?

Det er meget uheldig at slike saker dukker opp, det er bra at de blir avdekket. Det som gjør dette alvorlig, er at de fleste ansatte i Oslo kommune blir tatt til inntekt for en kultur som få har ansvaret for. Jeg har ennå ikke hørt noen i EGE ta ansvaret. Hadde det blitt gjort, hadde alle andre blitt renvasket. Direktør og innkjøpsansvarlig i EGE er tause, byråd Peter N. Myhre sier han ikke har noe ansvar. Hvem er det som har ansvar? På "folkemunne" blir det fort til at alle ansatte i Oslo kommune driver med fanteri, og det er ikke riktig.

Alle må snart følge gjeldende regler for innkjøp. Virksomheter skal bruke de fora som er opprettet for innkjøp. Innkjøpsansvarlige må ha en god kunnskap om regelverket og riktig holdning til kulturen rundt innkjøp.