KAH har levert sitt kravdokument nr 3 - Fagforbundet

KAH har levert sitt kravdokument nr 3

Tariffoppgjøret Oslo kommune fortsetter, og KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) har konkretisert flere krav i Dok 3. Neste forhandlingsmøte er tirsdag 29. april kl 13.00.

I forhandlingsmøte med Oslo kommune mandag 28. april kl. 13 overleverte Fagforbundet Oslo via vår sammenslutning, Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo, vårt kravdokument nr 3.

Våre krav for anstendig lønn m.v. fortsetter, og vi nevner:

 • Arbeidstakere med full ansiennitet skal minst tjene kr 300.000,- pr.år.
 • Vi avviser Oslo kommunes tilbud om avsetninger til lokale lønnsforhandlinger og forsøk med lokal lønnsdannelse
 • Vi avviser Oslo kommunes forslag til svekkelser i Overenskomsten, som f.eks. innksrenking av retten til ny lønn etter sykdom og svekkelser i utregningen av overtidsbetalingen.
 • Det kreves særskilte likelønnstiltak.
 • Ledere må sikres en lønn som er minst 3 lønnstrinn høyere enn dem de er satt til å lede.
 • Det gis rett til videre-, tilleggs-, etter- og spesialistutdanning - og at dette kompenseres med minst 2 lønnstrinn høyere lønn.
 • Krav om økonomiske justeringer av de fleste lønnsrammene, ble overlevert.

Vi gjentar noen av kravene som tidligere er levert:

 • Vi fastholder kravet om at pensjonsytelsene skal være tariffestet, samt at gjeldende AFP-ordning videreføres i kommende tariffperiode, og at løsningen i privat sektor innpasses i kommunalt avtaleverk.
 • Vi fastholder kravet om at alle skal ha 40% kvelds- og nattillegg, og at det skal gjelde helt til vaktens utløp.
 • Det kreves at lønnsrammesystemet i Oslo opprettholdes, samt at tillegg gis på lønnstabellen.
 • KAH krever at Oslo kommune må intensivere sitt arbeid med å redusere antall deltidsstillinger, slik at hovedregelen er tilsetting i full stilling.

Til venstre finner du KAHs kravsdokument 3

Dokumenter