1. mai 2008 - Fagforbundet

1. mai 2008

1. mai er vår internasjonale solidaritetsdag. Fagforbundet Oslo henstiller til alle om å møte på Youngstorget. Vi skal nok en gang være den største seksjonen i toget.

I fjor hadde 1. mai-arrangementet i Oslo den største tilslutningen siden 1990. I år er pensjon hovedsaken og årets hovedtaler er Roar Flåthen: Fullt program med talere og paroler finner du i vedlegget til høyre.

Fagforbundet Oslo skal også i år ha oppstilling på vår plass i Eva Kolstads gate (NB! "Nytt" gatenavn for bakken i gamle Pløens gate v/ butikken Åhlens).

Vi møtes 1. mai fra 11-tida
Togavmarsj kl. 12.45

På hjemmesiden www.lo-oslo.no ligger en historisk oversikt over 1. mai-arrangementene med oppslutning, værtabeller osv.  Her finner du også mer informasjon om parolegrunnlaget og togoppstilling. 1. maiplakater fås også ved henvendelse til LO i Oslo.

Vær med å gjøre 1. mai 2008 til et bra arrangement med god oppslutning !  

Dokumenter