Tariffoppgjøret Oslo kommune - Fagforbundet

Tariffoppgjøret Oslo kommune

Partene møtes til nytt forhandlingsmøte mandag 28. april kl 13.00. KAH Kommuneansattes Hovedsammenslutning har levert fra seg andre runde med krav til Oslo kommune.

I forhandlingsmøte med Oslo kommune torsdag 24. april kl. 13 overleverte Fagforbundet Oslo via vår forhandlingsorganisasjon, Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo, vårt kravdokument nr 2.

Våre krav for anstendig lønn m.v. fortsetter, og vi nevner:

Vi fastholder kravet om at pensjonsytelsene skal være tariffestet, samt at gjeldende AFP-ordning videreføres i kommende tariffperiode, og at løsningen i privat sektor innpasses i kommunalt avtaleverk.

  • Vi avviser Oslo kommunes tilbud om utvidet bruk av lokal lønnsdannelse.
  • Vi avviser Oslo kommunes forslag til svekkelser i Overenskomsten, som f.eks. innksrenking av retten til ny lønn etter sykdom og svekkelser i utregningen av overtidsbetalingen.
  • Vi fastholder kravet om at alle skal ha 40% kvelds- og nattillegg, og at det skal gjelde helt til vaktens utløp.

 

 

Vi gjentar noen av kravene som tidligere er levert:

  • Arbeidstakere med full ansiennitet skal minst tjene kr 300

.000,- pr.år.

  • Det kreves kompensert for etterslep sammenliknet med privat sektor gjennom en høyere økonomisk ramme i Oslo.
  • Det kreves at lønnsrammesystemet i Oslo opprettholdes, samt at tillegg gis på lønnstabellen.
  • Det kreves særskilte likelønnstiltak.
  • Det må sikres lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse.
  • KAH krever at Oslo kommune må intensivere sitt arbeid med å redusere antall deltidsstillinger, slik at hovedregelen er tilsetting i full stilling.
  • Ledere må sikres en lønn som er høyere enn dem de er satt til å lede.

Informasjon kan også fås på NRK Tekst TV s. 693. eller grønn linje800 33 410.