Katastrofale kutt i rehabilitering- SSR Kristiansand vurderes nedlagt - Fagforbundet

Katastrofale kutt i rehabilitering- SSR Kristiansand vurderes nedlagt

SSR (Spesialsykehuset for Rehabilitering) er pålagt å kutte ytterligere 32 millioner kr med årsvirkning i 2008. Samlet er da kuttet i 2008 37 mill. kr. Direktøren ved SSR ser ikke at dette kan løses på andre måter enn å stenge hele SSR Kristiansand, si opp alle ca 160 ansatte.

Samtidig blir rehabilitering gjennom alle politiske føringer framholdt som viktig.  Dette har sitt utspring i Soria Moria erklæringen der det står at rehabilitering skal prioriteres og styrkes. I Hovedstadsprosessen nå er spørsmålet om rehabiliteringstilbudet i regionen utsatt for å behandles ved en egen gjennomgang. Det handler bl.a. om Sunnaas og Spesialsykehuset for rehabilitering i Kr.sand. Hvor er sammenhengen mellom de pasientgrupper som egentlig skal være prioritert, og de økonomiske prioriteringene som gjøres. Dette kan ikke fortsette.

Les de tillitsvalgtes brev til myndigheter og foretak i lenken til Høyre

Dokumenter