LO fremmer lønnskrav i Helseforetakene - Fagforbundet

LO fremmer lønnskrav i Helseforetakene

Mandag leverte LO-stat sine krav i A2 delen i som gjelder helseforetakene i SPekter

Klokka 10.00 overleverte LO-stat sine krav for helseforetakene

Dette er den såkalte A2 delen som omhandler lønn og godtgjøring, og gjelder for alle medlemmer som jobber i helseforetakene.

Hovedkravene er:

  • LO- forbundene krever et generelt tillegg for alle arbeidstakere som omfattes av overenskomstens del A2
  • Minstelønnssatsene i tariffavtalen heves med minst tilsvarende beløp på alle trinn
  • Det kreves særskilte likelønnstiltak.
  • Det kreves forbedring av lønn for hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt
  • LO- forbundene krever lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse
  • Det fremmes krav som sikrer kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning
  • LO- forbundene vil sikre lønnsmessig uttelling for ledere og fagledere i tråd med ansvar og kompetanse

Neste forhandlingsmøte avtales på et seinere tidspunkt.

Forhandlingene føres av Fagforbundet og LO Stat, med arbeidsgiverforeningen Spekter som motpart.

Hele kravdokumentet legges ut på www.fagforbundet.no/tariff