Nytt fra Seksjon helse og sosial - Fagforbundet

Nytt fra Seksjon helse og sosial

Årets første nettnytt fra Seksjon helse og sosial er ute med lenker til aktuell yrkesfaglig informasjon i helse og sosialsektoren

BOOTS ERTER PÅ SEG LEGER
Apotekkjeden Boots skal tilby nye tjenester som legemiddelsamtale, blodsukkermåling, individuell astma- og diabetesveiledning, råd om vektreduksjon og hjelp til røykeslutt. Hele saken hos Helserevyen.

POLLENVARSEL
For 20 år siden startet pollensesongen vanligvis i midten av mars, nå starter den vanligvis i månedsskiftet februar-mars. Årsaken er de milde vintrene som får de pollenbærende raklene på trærne til å modnes tidligere. pollenvarslingen.no  er Norges Astma- og allergiforbunds egne varselsider.

LUPIN
Matvarer som inneholder lupin eller bløtdyr skal nå merkes, melder Mattilsynet. Lupin er for øvrig en samlebetegnelse for en planteslekt med mer enn 200 arter av erteblomstfamilien, som hos overfølsomme kan gi allergiske reaksjoner.

NORDISK MASTERSTUDIE
Växjö universitet i Sverige tilbyr nordisk masterprogram, som gir forskningskompetanse og 120 høgskolepoeng, i misbruks- og avhengighetsbehandling. Programmet retter seg også mot sykepleiere, sosionomer og tilsvarende. Les mer hos Växjö universitet.

MEDIKAMENTER MOT DEPRESJON
Det er ikke sikkert medisiner mot depressive lidelser fungerer så godt som vi tror. Medikamentene virker, men effekten er muligens overdrevet. Det har nemlig vist seg at negative studier sjelden blir publisert. Besøk forskning.no

NYTT MALARIAKART
Noen av verdens fremste forskere på området publiserte nylig et nytt kart over mlariaområdene i verden. Kartet skal bidra til at riktig mengde innsats gjøres til rett tid og på rett sted. Besøk sciencemag.org (engelsk)

KOMMUNEBAROMETER
På nettstedet Kommunehelseprofiler finner du statistikk for helsetilstand, helsetjenester, risiko- og forebyggende faktorer, samt statistikk om befolkning, fødsler, død, arbeid og utdanning. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå og Sosial- og helsedirektoratet. Et nytt tilbud på nettstedet er at du kan lage et helsebarometer for din kommune. Barometeret finner du ved å klikke her

TURNUS, SKIFT OG HELSEEFFEKT
Problemene skiftarbeidere opplever faller grovt sett inn i tre kategorier; problemer med søvn, redusert helse og sosiale og familiære problemer. Les mer hos Skiftarbeid og helseeffekter - STAMI.

NASJONALT RÅD FOR FØDSELSOMSORG
Ny leder for Nasjonalt råd for fødselsomsorg  er professor dr. med. Tore Henriksen ved Rikshospitalet HF. Rådet skal ha et helhetsperspektiv på svangerskaps- og fødsels- og barselsomsorgen og bidra til kvalitet og kontinuitet i tjenesten.

SOLARIUM
I det norske forskermiljøet er det enighet om å fraråde solarium til kosmetisk bruk, fordi dette øker risikoen for å få føflekkreft. Les mer hos Kreftforeningen.

OPPLØSNING AV NORSK OSTEOPOROSEFORENING
Hovedstyret i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har fattet følgende vedtak: "Hovedstyret går inn for å oppløse NOF, men vil videreføre Norske Kvinners Sanitetsforenings arbeid med osteoporose (for eksempel osteoporosekontakter, kunnskapsformidling)". Les om dette i NOFs nyhetsbrev for februar. Ekstraordinært årsmøte avholdes i april.

SPANSK URO
I januar slo lokale myndigheter til mot abortklinikker i Madrid og Barcelona. Personalet har blitt arrestert og kvinner som har gjennomgått provosert abort har blitt tatt inn til avhør. Besøk svenske rfsu på nettet.

NETT-TIPS
Norgeshelsa er en interaktiv database med helsestatistikk der du kan lage egne diagrammer, tabeller og kart. Helseindikatorene er samlet fra flere registre og helseundersøkelser. Siden heter Norgeshelsa.no.