Paulus og Hovseter sykehjem på anbud - Fagforbundet

Paulus og Hovseter sykehjem på anbud

Paulus sykehjem og Hovseterhjemmet er igjen ute på anbud, Fagforbundet Oslo er derfor bekymret for de ansattes arbeidsvilkår.

De nylige erfaringene vi har med konkurranseutsetting av sykehjem viser at de ansatte rammes. St.Hanshjemmet som ble vunnet avkommunens eget internbud var ute på annengangs konkurranse i fjor høst, kontrakten ble ble nå vunnet av det svenske firmaet Carema som overtok driften fra 01.02.08. I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6 skrev vi om hvordan enkelte ansatte går ned over 30 000 kr i lønn som følge av at de får ny arbeidsgiver.

Det er bekymringsverdig når det er lavere lønn og dårligere tariffavtaler som er en viktig del av konkurransegrunnlaget i eldreomsorgen. Både fordi det er lavtlønte grupper som rammes, og fordi vi frykter det kan gå ut over kvaliteten. Fagforbundet Oslo er av den oppfatning, at den stabilitet og trygghet den ansatte føler rundt egen arbeidssituasjon, også virker inn på den kvaliteten av tjenesten som brukeren til slutt mottar. Når en arbeidsplass bytter driftsansvarlig selskap, skaper dette uro blant både ansatte og brukere av tjenestene. Erfaringsmessig tar det ett til to år, før en ny drifter greier og omstille driften etter det konseptet de har vunnet på. Med anbud og nytt konsept hvert tredje til femte år, fører dette til konstant omstilling. I tillegg får  ansatte stor usikkerhet rundt om deres stilling er med i den nye drifterens konsept.

Paulus sykehjem har 92 enerom og er nå ute på annengang konkurranse, hjemmet har nsiden 2003. blitt drevet av Kirkens bymisjon. Hovseter har vært drevet av Carema siden oktober 2000, og er nå ute på tredjegangs konkurranse.