Fagforbundet Oslo aksjonerer for tariffavtale med Sentrum Røntgen - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo aksjonerer for tariffavtale med Sentrum Røntgen

Fagforbundet Oslo aksjonerer utenfor Sentrum røntgeninstitutt i Kristian Augusts gate i sympati med våre medlemmer som nektes tariffavtale. Grethe Bergheim-Evensen fra Fagforbundet Nordstrand opplever at folk har stor forståelse for streiken.

Fagforbundet Oslo aksjonerer utenfor Sentrum røntgeninstitutt i Kristian Augusts gate i sympati med våre medlemmer som nektes tariffavtale. - Vi vil aksjonere så lenge konflikten pågår, sier nestleder i Fagforbundet Oslo Arne Halaas. - Vi gjør dette i solidaritet med medlemmer som nektes tariffavtale i 2008, de nektes å få mulighet til en AFP-ordning, sier Halaas. Fagforbundet har også kontaktet helseforetak og primærleger og bedt dem henvise til andre institutter så lenge konflikten pågår. Det kan bli aktuelt med ytterligere tiltak for å stille opp i en streik hele LO står bak. Derfor er det også viktig at alle våre medlemmer støtter opp om streiken og unngår å bruke Sentrum Røntgen.

De ansatte ved Sentrum røntgeninstitutt i Stavanger gikk ut i streik den 15. februar, med krav om å få tariffavtale på arbeidsplassen, og nå er også Bergen og Trondheim tatt ut. Røntgeninstituttet har rundt 230 ansatte. 25 av de ansatte er organisert i Fagforbundet, og det er disse som krever tariffavtale på sine arbeidsplasser.

Grethe Bergheim-Evensen fra Fagforbundet Nordstrand mener det er viktig at vi stiller opp for andre medlemmers retttigheter Hun har stått vakt to timer utenfor Sentrum røntgeninstitutt og opplever stort sett gode tilbakemeldinger. - Flere er overrasket over at det de oppfatter som et seriøst selskap ikke vil inngå tariffavtale, og noen sier også at de gjerne skulle valgt et alternativ hvis de hadde hatt mulighet på forhånd. Vi opplever også at Sentrum Røntgen er veldig opptatt av om vi er her for det er stadig en mann i hvit frakk nede ved inngangen og kikker ut for å se om vi står her.

Dokumenter