Mange innspill til Hovedstadsprosessen - Fagforbundet

Mange innspill til Hovedstadsprosessen

Deltagerne på Fagforbundet Oslo åpne møte ga klare tilbakemeldinger til ledelsen i Helse Sør-Øst om Hovedstadsprosessen. Sykehus er tydelig et tema som er viktig for befolkningen, nesten 300 deltagere møtte fram for å høre viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Mari Trommald, legge fram deres planer, og mange tok ordet i den påfølgende debatten. SVs Knut Even Lindsjørn angrep også Arbeiderpartiet for å snakke med to stemmer i saken.

Debatten knyttet seg både til spørsmål rundt hovedstadsprosessen og den vanskelige økonomiske situasjonen sykehusene befinner seg i . Lege i Grünerløkka bydel, Kjell Maartmann-Moe trakk fram at man må avklare rollene mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten, å gi pasientene behandling på riktig nivå.  Dette er Fagforbundet Oslo er enig i. Vi kjenner i dag eksempler både på at pasienter ikke blir tatt hånd om  fordi det er uklart hvem som skal behandle dem , og ser at tilbud som Legevakten trues med nedleggelse.

Ellers var forsamlingen opptatt av at kuttene som nå skal gjennomføres vil ramme noen. Leder i Fagforbundet Ullevål Universitetssykehus Bjørn Wølstad-Knutsen mente at det var pasientene som vil føle at tilbudet blir dårliger. Pål Berdahl fra Fagforbundet Rikshospitalet-Radiumhospitalet tok opp frykten for at de ikke-medisinske støttetjenestene skulle bli organisert i aksjeselskaper. Steinar Marthinsen fra Helse Sør-Øst garanterte for at dette ikke var aktuelt.

Ellers fikk Helse Sør-Øst en påminnelse om sitt ansvar for å ta vare på lærlinger. Leder i Seksjon Helse og sosial i Fagforbundet Kjellfrid Blakstad tok opp at Helse Sør-Øst var alt for dårlig til å skaffe fram lærlingeplasser til helsefagarbeiderne. Knut Even Lindsjørn fra SV var den eneste politikeren som takket ja til å komme i panelet og han minnet forsamlingen om at det var Arbeiderpartiet som drev gjennom Helseforetaksmodellen og leder i Oslo Arbeiderparti Jan Bøhler som støttet sammenslåingen til Helse Sør-Øst. Han mente videre at nedleggelse av Aker sykehus ikke var en aktuell problemstilling.

Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden var strålende fornøyd med oppmøtet, og mente det var en vitamininnsprøytning for det videre arbeidet med Hovedstadsprosessen. Hun understreker at Fagforbundet Oslo primært ønsker at Hovedstadsprosessen settes på vent til vi vet omfanget av Magnussen-utvalget og andre grep regjeringen nå er nødt til å gjøre. -Problemene ved sykehusene er felles over hele landet, og da kan ikke regjeringen tro at problemet ligger kun hos det enkelte styret i det enkelte Helseforetak. Sykehusøkonomien og organiseringen blir ikke friskmeldt gjennom regionale prosjekter som Hovedstadsprosessen, derfor bør den stilles i bero til vi vet hva regjeringen vil gjøre. Hvis den rød-grønne regjeringen ikke innser at den må få orden på sykehuspolitikken i løpet av året, kan det fort være dens endelikt og et farvel til det rød-grønne flertallet den er basert på.