Åpent møte om Oslo-sykehusene og Hovedstadsprosessen - Fagforbundet

Åpent møte om Oslo-sykehusene og Hovedstadsprosessen

Tirsdag 26. februar kl 18.00. Samfunnsalen, Arbeidersamfunnets plass 1.

Helse Sør-Øst RHF skal nå endre sykehusstrukturen i hovedstadsområdet. Behandlingstilbud og store opptaksområder planlegges flyttet til andre sykehus. I tillegg gjør dårlig økonomi gjør at sykehusene må ta store kutt.

Fagforbundet Oslo er bekymret for tempoet,beslutningsgrunnlaget og den svake demokratiske prosessen rundt omorganiseringen av sykehusene i Oslo-området.

Vi vil ha svar på

• Hvilke konsekvenser får omorganiseringer for befolkningen og de ansatte?

• Hvilke sykehus og hvilke behandlingstilbud forsvinner?

• Hvilke konsekvenser får kapasitetskutt for sykehjem og hjemmetjenester?

• Vil ikke-medisinske tjenester skilles ut fra sykehuseneeller privatiseres?

Vi har invitert Helse Sør-Øst til å innlede til debatt, og har invitert et panel med

representanter fra politiske partier og interesseorganisasjoner.

Møtet er åpent for alle. Pressen er hjertelig velkommen. Det blir mulighet til å stille spørsmål fra salen.

Dokumenter