Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7

Fagforbundet Oslo arrangerer åpent møte om sykehusene 26. februar. Dette og mer om sykehus, pensjonskutt, ulovlig alkoholtesting og kjønnsforskningsmessen 2008 kan du lese om i Nytt nr 7

Hva vil vi med sykehusene?
Fagforbundet Oslo arrangerer et stort åpent møte om Hovedstadsprosessen 26. februar kl. 18.00 i Samfunnsalen på Arbeidersamfunnets plass.

Helse Sør og Helse Øst er slått sammen til et regionalt helseforetak. Arbeidet er nå i gang med å se på sykehus-strukturen i regionen, da spesielt i hovedstadsområdet.

Vi ser at resultatet av deres arbeid kan få store konsekvenser for befolkningen, de ansatte og sykehusene. Store opptaksområder planlegges flyttet til andre sykehus, og behandlingstilbud like så. Hvilke konsekvenser vil dette ha for befolkningen og de ansatte? Kan vi sitte stille og se på at det gjøres så store inngrep uten at vi stiller spørsmål med hva de driver med?

Fagforbundet Oslo ønsker ikke at dette skal skje i stillhet. Derfor har vi tatt initiativet til dette møtet, hvor det blir paneldebatt med sentrale og lokale politikere, representanter fra Helse Sørøst, Fagforbundet og flere.

Det er viktig at fagforeninger og lokale tillitsvalgte mobiliserer og bidrar til at flest mulig folk engasjerer seg i å bevare et like godt sykehustilbud i Oslo som vi har i dag.

Krever ny sykehusreform
SV er langt i fra fornøyd med situasjonen innen norsk helsevesen. Nå krever partiet en ny sykehusreform. Nytt finansieringsopplegg og ikke minst ny styringsmodell. Det er to av de tingene som nestleder i SV, Audun Lysbakken, mener må endres i en ny sykehusreform.

– Det som er helt klart er at dagens opplegg ikke fungerer på den måten som vi hadde håpet på. Vi var mot helseforetakene og nå er vi nødt til både å få en evaluering av det vi har oppnådd til nå, men ikke minst få en ny reform, sier Lysbakken til Telemarksavisa. Han tror ikke det er realistisk at sykehusene blir lagt til regionene. – Men vi er uansett nødt til å gjøre noe. For folk forstår rett og slett ikke de problemene som nå til tider oppstår ved norske sykehus.

Stanser sykehusendringer
På Aker Sykehus har de politisk oppnevnte representantene sammen med de ansattes representanter sørget for at nedbyggingen av medisinske døgnplasser ved Ski sykehus skal utredes ytterligere. Beslutningsgrunnlaget var ikke godt nok, og lignende vurderinger skjer andre steder i Norge.

I forrige uke trakk Arbeiderpartiveteran og tidligere statsråd Kjell Opseth seg fra styret i Helse Førde fordi han mener de ble overstyrt på en måte som bryter med helsereformen.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, Bjørg Sandal, sier det er et problem at de ikke får endre strukturer pga allianser mellom lokalpolitikere, ansatte og befolkningen som gjennomfører fakkeltog, aksjoner og protestbrev.

På Stortinget får helseminister Sylvia Brustad flere og flere spørsmål om opprettholdelse av lokale helsetilbud, også i stor grad fra de partiene på høyresida som sier de prinsipielt ikke vil at politikerne skal blande seg inn i driften av helseforetakene. En rekke kilder Aftenposten har snakket med, sier at de opplever at det politiske spillet om sykehusene fortsetter, men nå med lokalpolitikere og stortingspolitikere i hovedrollen.

-Dette illustrerer egentlig bare Fagforbundets hovedpoeng om at sykehusene må under sterkere politisk kontroll. Folk holder politikere ansvarlig, politikerne vil holde hverandre ansvarlig, da må de også se at de må gå inn og styre sykehusene i større grad enn de er villige til å gjøre nå, sykehusene må inn under sterkere grad av politisk kontroll, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Arne Halaas. - Når politkerne som styrer lokalt der du har tilhold, de ansatte som jobber for deg, og befolkningen som er dine brukere og pasienter gjør opprør bør det jo fanges opp som et signal av de som styrer sykehusene både i Oslo og i resten av Norge. Sykehusene er jo et velferdsgode til befolkningen, derfor er det jo lurt å høre hva de sier.

Kutter pensjonsutbetaling med 10 milliarder i 2050
Samlede pensjonsutbetalinger kan bli 10 milliarder kroner lavere i 2050 fordi Regjeringen vil endre beregningen av levealder. Hver enkelt får litt lavere pensjon, og Staten sparer milliarder.

Arver de døde
Regjeringen innfører en såkalt arvedel når den beregner pensjonsbeholdningen. Det betyr at pensjonsopptjeningen fra dem som dør før de er 62, "arves" av de andre i årskullet. Frem mot 2050 vil færre og færre dø før de er 62. Dermed blir arvedelen mindre og pensjonen noe mindre. Denne måten å regne på var ikke med i Regjeringens stortingsmelding om ny pensjon. Det nye grepet gir en innsparing på 4-5 milliarder kroner.

Lever lenger
Det andre grepet er forandring i beregning av levealder. Opprinnelig gikk man ut fra at levealderen ville øke med ca. 0,5 % pr år. Men de siste observasjoner fra Statistisk sentralbyrå viser en økning på ca. 1,3 prosent. Denne økningen vil neppe holde seg på lang sikt, men likevel blir tallet høyere enn 0,5. Dermed går årlig pensjonsutbetalinger ned.

LO misfornøyd
Sjeføkonom Stein Reegård i LO sier det er en innstramming å skifte beregningsteknikk på denne måten. - Ansvaret for usikkerheten i utvikling av dødelighet skyves over på pensjonistene. Regjeringen skifter fra et ytelsesprinsipp der det på forhånd er bestemt hvor høy pensjonen blir, til et innskuddsprinsipp, sier han. Les mer på E 24

– Ulovlig alkotesting
Oslo T-banedrift bruker en såkalt CDT-test for å finne ut om jobbsøkere kan ha et alkoholproblem. – Ubrukelig og ulovlig, sier de tillitsvalgte til Fagbladet .

Alle som ønsker å bli t-baneførere i Oslo må ta en blodprøve som skal fortelle noe om langvarig alkoholbruk. Hvis utslagene går over en grenseverdi, betyr det at jobbsøkere ikke får jobb selv om de har bestått øvrige helsesjekker og alle andre kriterier. I 2007 ble drøyt 60 jobbsøkere testet. Sju av dem fikk utslag som gjorde at de ikke fikk jobb.

– Ulovlig
De tillitsvalgte understreker at også de er opptatt av sikkerhet og et godt akan-system, men er kritiske til testingen og manglende medbestemmelse. – Etter vår mening har arbeidsgiver satt i gang en testing som er ulovlig i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om kontrolltiltak i virksomheten, sier leder Rune Aasen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) og sosialtillitsvalgt Per Arne Nicolaysen.

– Vi har mange andre tiltak som forhindrer at ansatte på t-banen går på jobb med promille. Alkoholbruk blant ansatte på t-banen har aldri vært noe problem, sier Aasen og Nicolaysen.

– Testen skulle også ha vært drøftet med de ansattes tillitsvalgte i forkant. Vi mener dette ikke er blitt gjort. Riktignok hadde vi et møte 19. desember i fjor som arbeidsgiver kalte drøfting, men da var tiltaket allerede satt i gang, og det var heller ikke lagt fram noe skriftlig til drøfting, sier klubbleder på t-banedrift, Anette W. Michelet. Les hele saken hos Fagbladet.

Kjønnsforskningsmesse 2008
15. april 2008 i Det Norske Teatret, Oslo Messen er sluttarrangement for forskningsprogrammet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring i Norges forskningsråd. Eksempler blant mange forskningstemaer er maskulinitet, samliv og seksualitet, migrasjon og etnisitet, homofile og lesbiskes historie og likestilling i familiesfæren.

Messen vil ha en uformell atmosfære, variert innhold og populærvitenskapelige framstillinger for et bredt publikum. På programmet står blant annet foredrag, forskermaraton, postersesjoner, bokbad, filmvisning, stands og kulturinnslag. Les mer hos forskningsrådet.

Påmelding med fullt navn og postadresse sendes til: stine@kilden.forskningsradet.no Pris per person: 250,- (100,- for studenter) Påmeldingsfrist er 7. april 2008 For mer informasjon kontakt Stine Bøe Telefon: 22 03 80 80

Kassererkurs med Fane 2
Kurset omhandler kasserers oppgave i henhold til Fagforbundets vedtekter, regnskapsrutiner og Rubicon, rutinehåndboka samt bruk av Fane 2 (brukerveiledning).

Kurset er obligatorisk for nyvalgte kasserere i fagforeningen. Dersom ingen søkere har behov for hele kassererskoleringen, kan kurset deles i bolker med temaer som eksempelvis kun regnskap, Fane 2 etc.

Målgruppe: Nyvalgte kasserere i fagforeningen, fagforeningsledere, revisorer Tid: 3. - 7. mars Sted: 3. - 4. mars Park Hotell, Halden 5. - 7. mars Fagforbundet, Keysersgate 15 Søknadsfrist: 18. februar