Frykter nedleggelse av Aker - Fagforbundet

Frykter nedleggelse av Aker

Fagforbundet Aker universitetssykehus mener forslaget om ny sykehusstruktur for Oslo og omegn sannsynligvis betyr full nedleggelse av Aker sykehus dersom det blir vedtatt. På Aker har de lykkes med å få de politiske representantene i styret med på bedre konsekvensutredning av budsjettforslaget

-Det hersker en viss forvirring om hva innholdet i Helse Sør-Øst sitt prosjekt for hovedstadsområdet innebærer, sier leder Bjørn Elsom i Fagforbundet Aker Universitetssykehus til Akers Avis. Han mener forslaget til ny sykehusstruktur i Oslo-området vil bety at alle i Aker sykehus opptakskrets vil bli flyttet til andre sykehus. - Vi frykter 160.000 personer som i dag bor i Groruddalen og Follo vil flyttes til enten Nye Ahus eller Sykehuset Østfold, sier Elsom og legger til: - Det er som kjent liten vits i å drive et sykehus uten pasienter. Aker vil derfor etter alt å dømme forsvinne som sykehus i neste omgang. Du kan lese hele saken ved å bruke linken til Akers Avis til høyre.

Ski sykehus foreløpig reddet
Styrets politiske medlemmer gikk sammen med de ansattes representanter og stemte mot spareplanen for Ski sykehus. Dermed er den 19 senger store sengeposten ved medisinsk avdeling reddet, men bare foreløpig. Det var nemlig bare en prøvevotering som viste at flertallet i sykehusstyret ville gå mot spareplanene. Som en følge av dette ble forslaget trukket fra behandling i styret for Aker Universitetssykehus (AUS). Nå skal det i stedet legges fram en konsekvensutredning for styret den 11. mars. Les mer i Akershus Amtstidende.

Lenker