Ordføreren krever høyere lønn til byfolk - Fagforbundet

Ordføreren krever høyere lønn til byfolk

Oslo-ordfører Fabian Stang (H) vil at statsansatte bosatt i hovedstaden skal få mer lønn enn sine kolleger i andre deler av landet for å kompensere for de skyhøye bo- og levekostnadene. Han er opptatt av om det kan være mulig å gi et hovedstadstillegg i yrker hvor det er store rekrutteringsproblemer forteller Dagbladet. Fagforbundet Oslo forventer at dette gjenspeiles i årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune.

- En stor andel av våre medlemmer har en lønn som det er tøft å leve av med tanke på bo- og levevilkårene i Oslo, sier nestleder i Fagforbundet Oslo Arne Halaas. Så hvis Høyre-byrådet vil ta et løft for de lavtlønte og ser på lønnsløft som et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte i f.eks barnehage- og omsorgssektoren, så er det i tråd med vår politikk.

Oslo kommune har et lønnssystem som gjør det mulig å løfte enkeltgrupper. Nyansatte i Oslo kommune kan jo starte med en begynnerlønn på i underkant av 225000 kroner. Geografi som et kriterie for lønnsdannelse er vi mer skeptisk til. Folk som bor på Frogner og Romsås bør få likt betalt for likt arbeid Dessverre er vel signalene vi ellers går et tøft lønnsoppgjør i møte.

Lenker