Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 5 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 5

I nytt nr 5 kan du lese mer om brukervalg, husleie for revet bygg, nye T-banevogner, Oslo APs forslag om rus-akutt ved Oslo S, barnevern og Fagforbundets barneby

Mer misnøye med brukervalg
Oslofolk er blitt mer misfornøyde med hjemmehjelpen etter innføringen av fritt brukervalg, forteller Dagsavisen. Fagforbundet Oslo og Arbeiderpartiet er ikke overrasket.

Hjemmehjelpen har vært gjenstand for en hard og ideologisk politisk krangel de siste årene. H/Frp-byrådet har innført brukervalg og flere private tilbydere, men resultatet er nedslående, skal vi tro den store publikumsundersøkelsen byrådet selv har bestilt, og som ble lagt fram i går.

  •  25 prosent av Oslofolk er misfornøyde med hjemmehjelpstjenestene. Bare 17 prosent er fornøyde. 
  • Andelen misfornøyde er høyere blant brukerne av hjemmehjelps-tjenestene, enn blant dem som ikke er brukere. 
  • Tilfredsheten har gått ned siden forrige undersøkelse, i 2004. Da var 20 prosent fornøyde med hjemmehjelpen.

Avviser
Byrådsleder Erling Lae (H) avviser at det er sammenheng mellom brukervalg og dårligere resultater. Eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp) mener tallene ikke er dekkende.- Vi har andre bruker-undersøkelser, som går mer i detalj på tilbudet som gis i hjemmetjenesten. Der er rundt 70 prosent fornøyde. Og tilfredsheten er størst i bydel Nordstrand, der man har hatt fritt brukervalg lengst, sier Listhaug, som likevel understreker at hjemmetjenesten i Oslo står overfor utfordringer.

I Ap er man ikke imponert over byrådets innsats. - Kombinasjonen av stoppeklokke-omsorg og for trange budsjetter i bydelene gjør at hjemmehjelpstjenesten ikke er god nok. Denne undersøkelsen viser at fritt brukervalg tydeligvis ikke er løsningen for å få opp kvaliteten i hjemmehjelpen, sier Nina Bachke, som er nestleder i helse- og sosialkomitèen i Oslo bystyre til Dagsavisen.

Hun tror årsaken til at mange er misfornøyde, er at de ikke opplever at de får nok hjemmehjelp. Ap ønsker også brukervalg, men på en annen måte enn byrådet. - De er opptatt av om leverandøren av tjenesten er kommunal eller privat. Vi vil ha mer brukervalg på innholdet i tjenesten, slik at brukerne faktisk opplever at de får bedre kvalitet, sier Bachke.

- Systemsvikt, mener Fagforbundet Oslo
Fagforbundet Oslo mener det er en systemsvikt i Oslo kommune. - Arbeidstilsynet har pekt på at systemet gjør at kvaliteten blir dårligere. Det er ikke den enkelte hjemmehjelp som gjør en dårlig jobb, men de får ikke tid til å gjøre en god nok jobb for brukerne, sier Arne Halaas, nestleder i Fagforbundet Oslo.

Bydel skulle betale for revet barnehage
Barnehageutbyggingen i bydel Grorud kunne stoppet opp fordi bydelen må betale husleie for et bygg som ikke finnes. Kommunen har revet en gammel barnehage for å bygge ny og større, men det kommunale foretaket Omsorgsbygg krevde husleie for både den nye og den gamle. Nå lover byrådet å ordne opp forteller NRK Østlandssendingen.

Krevde dobbel husleie
På Ammerud er gamle Ammerudlia barnehage revet. Utgravingen til en ny med åtti flere plasser er snart ferdig. Ifølge bydelen var det Omsorgsbygg som anbefalte nybygg fremfor rehabilitering og utbygging av den gamle. Men fordi barnehagen som rives fortsatt står i Omsorgsbyggs balanse med en verdi, mente de at bydelen skal være med å betale bygget.

Har ikke råd
Den doble husleia ville påført bydel Grorud en ekstrautgift på 700.000 kroner i året. Bydelen planlegger egentlig å rive to andre barnehager, Flaen og Rødtvet, og bygge nye og større også der. I et brev til rådhuset skriver bydelsdirektøren at det vil gi en samlet ekstra kostnad på 1,9 millioner kroner i året.

Omsorgsbygg sier at de bare følger reglene som eiendomsforetaket er pålagt fra Oslo rådhus. - Dette er nok et skremmende eksempel på hvordan kommunen blir når de styres etter prinsipper fra New Public Management, sier sekretær i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran. Forretningsbaserte regnskapsmodeller skaper underskudd fordi de ikke er egnet for offentlig sektor. Det er den samme mangelen på fornuftig styring som vi kjenner fra f.eks sykehusene, hvor tap ved salg av eiendom og avskrivninger gjør at helseforetakene må kutte i driftsbudsjettene.

Vil ha et barnevern til barnets beste
I dag kjøper Oslo kommune i større og større grad tjenester fra private aktører. Dette er det motsatte av den rød-grønne regjeringens politikk som ønsker å trappe ned bruken av kommersielle aktører.

Mot barn og ungdom på anbud
Barne- og familieetates fagforening har klare meninger om hvordan barnevernet i Oslo kommune kan bli bedre. De er sterkt kritiske til dagens bestiller -utfører modellen, fordi den skaper et system hvor økonomi kan settes foran barnets beste, de vil stoppe konkurranseutsettinga av barnevernstjenester, og la det private barnevernet være et supplement til det offentlige.

Oslo kommune må fylle opp egne institusjoner, det er dårlig ressursbruk å la de stå halvtomme deler av året. De ønsker også bedre tilsyn med institusjoner, mer samarbeid med andre fagmiljøer og et bedre tilbud for etter og videreutdanning. Les hele saken på Fagforbundet Oslo sine hjemmesider.

Fagforbundets barneby
Status pr 28. januar 7072 medlemmer og 17 237 000 kroner. Totalt er 96% av innsamlingsbeløpet nådd. Fagforbundet Oslos medlemmer har alene bidratt med nesten tre av disse millionene og er godt over vår målsetning for antall bidragsytere.

Fagforbundets barneby bygges i Angola. Angola har kraftig økonomisk vekst etter at freden har skapt nye vilkår for utvikling. Men Angola har den nest største barnedødeligheten i verden. Hver time dør 25 barn i Angola. Men fødselsraten er også høy, og i løpet av 22 år vil Angolas befolkning være fordoblet.

Vil du vite mer om Angola og vår SOS barneby gå til Fagforbundets sider for SOS Barnebyer

- Mangler politisk vilje
Det er først og fremst mangel på politisk vilje som hindrer en arbeidstidsforkortning. Det mener LO-sekretær Trine Lise Sundnes. - For oss har det vært viktig at vi motiverer til forsøk rundt omkring i landet slik at vi kan se at det å ha 6-timers dag eller 30-timers uke faktisk har noe for seg, sier Sundnes til NRK .

Sundnes peker på at i Norge har man hatt en produktivitetsøkning på over 600 prosent siden 1947, kombinert med arbeidstidsforkortninger, og tror Norge ville kunne leve veldig godt med kortere arbeidstid. Det er nå en rekke forsøk i gang, fortrinnsvis i produksjonsbedrifter, men også noen innen offentlig sektor.

Vil ha rus-akutt for misbrukere
Oslo Arbeiderparti vil ha en egen akutt legevakt for rusmisbrukere i Oslo. Narkomane, skal ikke vente i flere uker når de har akutt behov for avrusing. Jan Bøhler sier til Aften at rusakutten bør ligge i området ved Oslo Sentralbanestasjon.

- Tanken er at de skal bringes rett fra rus-akutten til avrusning, vi må unngå at folk går og stanger i systemet. Hvis rus-akutten kan hjelpe folk rett inn i avrusning, vil det bli færre misbrukere i rusmiljøet og færre overdoser, sier Bøhler.

Oslo kjøper flere T-banevogner
Bystyret har vedtatt å anskaffe 45 nye T-banevogner, og å legge til rette for kjøp av ytterligere vogner i framtida. Dette vil gjøre det mulig å øke frekvensen på Grorudbanen og Furusetbanen til 7,5 minuttersrute fra 2010, og at Ringbanen kan kjøres med 6-vognerstog.