Den musiske medisin - Fagforbundet

Den musiske medisin

Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo arrangerer fagdag om hvordan sang og musikk kan brukes som en del av behandlingen i eldreomsorgen.

FAGDAG TEMA:
Den musiske medisin
Hvordan sang og musikk kan brukes som en del av behandlingen i eldreomsorgen.
 
Det forskes stadig mer på fenomenet. Særlig innenfor nevrologiske lidelser har bruk av musikk og rytme vist positiv effekt. Rytmen fra en metronom kan, for eksempel, bedre ganglaget hos Parkinson-pasienter.

Foreleser: Overlege Audun Myskja har i mange år jobbet med «Den musiske medisin». Han er den første lege i Skandinavia som er sertifisert som nevrologisk musikk terapeut. I de fleste kulturer har musikk og rytmer vært en viktig del av helbredelsesritualet. Moderne forskning har vist positiv effekt, spesielt innenfor nevrologiske lidelser.

Målgruppe for kurset: Aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og sjukepleiere
Tid: Onsdag 6. februar
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler

Påmelding til lokal fagforening innen 18. januar
Arrangør: Seksjon helse og sosial