Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 37 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 37

I årets siste Nytt fra Fagforbundet Oslo kan du lese mer om at Landsstyret sier nei til barnevern på anbud og bydelene i Oslo blir avspist med smuler.


Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer i        Nr. 37/2007

Fagforbundet Oslo                                       Uke 51-52/2007

 

GOD JUL!

Fagforbundet Oslo ønsker alle våre tillitsvalgte og medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! Nytt fra Fagforbundet Oslo tar juleferie, men kommer tilbake med flere nummer i det nye året.

 

LANDSSTYRET: NEI TIL BARNEVERN PÅ ANBUD

Landsstyret i Fagforbundet tar til orde for å få slutt på anbudspraksis innen barnevernet. Retningslinjer om at kvalitet og pris skal telle likt i anbudskonkurransene blir ikke fulgt. I praksis er det pris som avgjør, hevder Fagforbundet.

 

Forbundet advarer nå mot å gjøre barn og unge til kasteballer, og mener det må plass en langsiktig plan for bruk av barnevernsinstitusjoner. For at kvaliteten på plassene skal være god må bemanningen være stabil, og de ansatte må ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår, mener Fagforbundet. – Uten tariff- og pensjonsavtale vil de private alltid vinne i konkurransen med statens egne

institusjoner når det gjelder pris. Institusjoner uten slike avtaler må ikke benyttes. De driver med sosial dumping, heter det i uttalelsen.

 

Hensynet til EØS-avtalen har blitt brukt som begrunnelse for å sette barnevern på anbud. Hans Petter Graver som er ekspert i europarett hevder imidlertid at barnevern må sees på som statlig myndighetsutøvelse og ikke et marked. Det betyr at anbudspolitikken kan opphøre.

 

Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen kommer Fagforbundet i møte og har bedt juridiske eksperter se nærmere på saken. Hun vil også at det inngås mer langsiktige kontrakter. ­– Dette vil bidra til større stabilitet og forutsigbarhet i barnevernet, hevder Landsstyret i Fagforbundet.

 

Les hele uttalelsen og tre andre uttalelser fra Landsstyret her.

 

SMULER TIL BYDELENE

Fagforbundet Oslo markerte sin motstand mot Oslo-budsjettet med politisk streik i forrige uke. For lite penger i bydelene er en av årsakene som fikk Fagforbundet Oslo til å reagere. I stedet for de 300 ekstra millionene alle de 15 lederne av bydelsutvalgene har krevd, ble bydelene avspist med om lag 70 millioner ekstra. Også Arbeiderpartiet reagerer på den økonomiske situasjonen i bydelene.

 

Nestleder i finanskomitéen Trond Jensrud (Ap) etterlyser Høyre/Frps eldresatsing og understreket i bystyremøtet at lite penger til bydelene innebærer kutt i tjenestetilbudet. – Arbeiderpartiet vil i stedet gi bydelene 300 millioner ekstra, sa Jensrud til bystyret.


Les hele Jensruds inlegg her.
 

NY OG NYTTIG NETTSIDE

Fagforbundet har mange medlemmer som enten er ansatt av NAV eller benytter seg av NAV. Derfor er det nå opprettet en egen informasjonsside på nett som skal være til hjelp og nytte. Adressen til den nye nettsiden er www.fagforbundet.no/nav

 

NY FOLKEFERIE-KATALOG

Folkeferiekatalogen for 2008 er klar. 22 LO-forbund inkludert Fagforbundet er medlemmer i Folkeferie. De LO-organiserte får 5 - 10 prosent rabatt på reisene. Fagforbundet-medlemmer slipper i tillegg å betale bestillingshonorar, fakturagebyr og porto. Den nye katalogen kan lastes ned fra www.folkeferie.no