Uttalelser fra landsstyret i Fagforbundet - Fagforbundet

Uttalelser fra landsstyret i Fagforbundet

Landsstyrets møte 13. desember vedtok fire uttalelser. Om situasjonen i barnevernet, om Terra-saken, om dårlig renhold i kommunale bygg og om eldreforliket.

Følgende fire uttalelser ble vedtatt på Landsstyremøtet 13. desember:
- Nei til barnevern på anbud - om barnevern og anbud
- Eldregaranti; full sykehjemsdekning og verdig alderdom for alle
- Anbud betyr nei til kvalitet - om renhold og anbud
- Fagforbundet krever strenge reguleringer - om Terra-skandalen

Uttalelsene finner du vedlagt til høyre.

Dokumenter