Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 36 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 36

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 36 kan du lese mer om budsjett-streiken, en historisk dom for deltidsansatte og mye mer.

 

Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer i    Nr. 36/2007

Fagforbundet Oslo                                   Uke 50/2007KOLLEKTIVTRAFIKK OG BARNEHAGER I STREIK MOT OSLO-BUDSJETT

Onsdag morgen markerte medlemmer i Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Transportarbeiderforbundet, NITO og YTF sin motstand mot følgende av Oslo-budsjettet for neste år. Barnehageansatte Fagforbundet-medlemmer i bydelene Nordstrand, Nordre Aker, Østensjø og Grünerløkka gikk ut i en to timer lang politisk streik. I tillegg var det en times stans i kollektivtrafikken i Oslo som følge av at Fagforbundet-medlemmene i Oslo Sporveier la ned arbeidet.

 

– Vi har valgt å gå ut i politisk streik fordi Oslo-budsjettet kommer til å gå ut over kvaliteten i velferdstilbudet. Det kommer til å merkes særlig i tjenester som bydelene har ansvar for som barnehager og eldreomsorgen. I tillegg ligger det an til at sykehjemsplasser vil stå tomme fordi bydelene ikke har penger til kjøpe nok plasser, sier nestleder i Fagforbundet Oslo Arne Halaas. Han forteller at flere foreldre som rammes av stengte barnehager som en følge av streiken, har uttrykt støtte. – Det er fordi de opplever selv at innsparingene går ut over kvaliteten, sier nestlederen.

 

I november gikk lederne av alle de 15 bydelsutvalgene ut og krevde minst 300 millioner kroner ekstra til bydelene. – Hele 9 av 15 bydeler ligger an til å gå i underskudd i år. Bydelsøkonomien har blitt forsømt gjennom en årrekke, og det vil fortsette til nese år. Derfor valgte lederne av bydelsutvalgene å gå ut sammen og krevde mer penger til bydelene. Til og med bydelspolitikere fra Høyre mener det er på sin plass å reagere mot budsjettet som er lagt fram av byrådet som deres partifelle Erling Lae leder, sier Halaas.

 

I Østensjø ligger det an til at fritidsklubbene og andre ungdomstilbud blir lagt ned. Fra Ullern har vi hørt om vikarbudsjetter som har blitt kuttet med opp til 90 prosent. Fra Nordstrand har vi hørt om barnehagen som måtte stenge fordi de ikke fikk lov å sette inn vikar. Stoppeklokka i eldreomsorgen burde for lengst ha havnet i søppelbøtta, men jeg er redd for at det bare blir enda mer tidspress for de ansatte med det budsjettet som ser ut til å bli vedtatt i dag, uttaler han.

 

– Vi reagerer sterkt på at bystyret legger til rette for privatisering av deler av kollektivtrafikken. Fagforbundet Oslo mener buss, trikk og t-bane er og bør være et offentlig ansvar. Kollektivtransporten er det beste virkemiddelet kommunen har i kampen mot klimaendringene. Byrådet vil også ha fullmakt til å selge aksjene i Miljøtransport AS som i dag er et kommunalt heleid aksjeselskap. Vi er naturligvis bekymret for hvordan privatisering rammer de ansatte, forklarer Halaas.

 

Fagforeninger i Oslo markerte streiken med en punktdemonstrasjon utenfor Rådhuset, hvor det blant annet var appeller fra Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet Oslo og fra foreldre med barn i barnehage.

 

GI EN SYMBOLSK JULEGAVE!

Det koster ikke mer enn 20 kroner å sørge for at en meter minefri skolevei. Likevel skades eller drepes en person av landminer hver halvtime. Mange av disse er barn. Gjennom Norsk Folkehjelps arbeid i krigsherjede land blir lokalsamfunn trygge igjen. Det er en forutsetning for varig fred og langsiktig utvikling.

 

Dersom du fortsatt ikke er ferdig med julegaveinnkjøpene og lurer på hva du skal gi til noen som "har alt", kan kanskje en symbolsk og meningsfull julegave være midt i blinken. På www.symbolskegaver.no kan du blant annet kjøpe en minefri skolevei eller gi noen som trenger det en stemme.

 

DELTIDSANSATTE VANT MOT KOMMUNEN

Fire vikarer ved Granvin sjukehjem i Hordaland har gått rettens vei for å få økt stillingsbrøk og fast stilling. Etter en historisk dom i Hardanger tingrett har de nå blitt tilkjent fast stilling. I tillegg har tre blitt tilkjent full stilling, mens den siste har fått økt sin stillingsandel til 75 prosent.

 

Tingretten støttet de fire vikarene i påstanden om at kommunen bryter arbeidsmiljøloven. Behovet for vikarer på sykehjemmet er så stort at det ikke lenger kan kalles ekstraordinært.

 

– Dette er et kjempegjennombrudd. Vi har mange som kan nyte godt av denne dommen, så nå er det bare å brette opp ermene, sier Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen til Fagbladet. Hun tror dommen baner vei for å rydde opp i alle småstillingene i kommune-Norge.

 

Fagforbundets advokat Kjell Edvardsen som representerte de fire ansatte er også godt fornøyd med dommen. – Denne dommen er en viktig stemme i debatten om uønsket deltid, sier han til Fagbladet.

 

En samlet fagbevegelse ønsker nå å styrke retten til heltidsstillinger. I et felles brev fra LO, Akademikerne, YS og Unio heter det at dagens lovparagraf om at fortrinnsretten bare gjelder hvis det ikke medfører "vesentlig ulempe for arbeidsgiver" bør erstattes med en betingelse om at arbeidstakeren er kvalifisert til stillingen.

 

Margrethe Osa Hausnes som var en av de fire som gikk til sak er også jublende glad for dommen. – Det prikket i hele kroppen da jeg fikk vite dette. Ble helt... jippi!, sier hun til Bergens Tidende.

 

Det er foreløpig uklart om kommunen kommer til å anke tingrettens dom.

 

295 000 +

Fagforbundet har aldri hatt flere medlemmer enn nå, og teller over 295 000 medlemmer på landsbasis. Bare i år har det vært en økning på over 4000 medlemmer.

 

NY FINANSBYRÅD I OSLO

Stian Berger Røsland (31) blir ny byråd for finans og utvikling i Oslo. Røsland representerer Høyre, og overtar etter André Støylen fra samme parti som har innehatt vervet de siste fem årene.

 

Røsland har åtte år bak seg som bystyrerepresentant i Oslo, og kommer fra stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ræder DA.

 

I følge VG har finansavdelingen ansvaret for et årsbudsjett på 33 milliarder kroner, og er arbeidsgiver for ca. 40 000 ansatte.