Pressemelding: Politisk streik mot Oslo-budsjettet - Fagforbundet

Pressemelding: Politisk streik mot Oslo-budsjettet

Fagforbundet Oslo har besluttet å gå til politisk streik mot Oslo-budsjettet.

Fagforbundet Oslo varsler at vi kommer til å gå til politisk demonstrasjonsstreik mot byrådets forslag til Oslo-budsjett for 2008 og budsjettforliket mellom byrådspartiene, KrF og Venstre. Streiken blir 12. desember, som er samme dag som bystyret i Oslo skal behandlet budsjettet fra kl 09.00 til kl 11.00. Grunnlaget for streiken er at byrådet er på kollisjonskurs med oss på tre viktige områder.

 

1) Budsjettforliket løser ikke bydelenes økonomiske problemer. De fleste bydelene i Oslo sliter med dårlig økonomi. Alle de 15 BU-lederne har - uavhengig av politisk parti - gått sammen og sagt klart i fra at bydelsøkonomien må styrkes vesentlig dersom de skal klare å levere gode nok velferdstjenester. De fleste bydelene må i stedet belage seg på kutt i tjenestetilbudet til neste år.

 

– Gjennom en årrekke har Oslo-folk merket kuttene i bydelsøkonomien. Dersom bydelene ikke tilføres mer ressurser blir mange Oslo-folk nok en gang rammet. I verste fall vil eldre oppleve at hjemmehjelperne får dårligere tid og at det blir vanskeligere å få sjukehjemsplass. Frp og Høyre med støtte fra Venstre og KrF sørger for mer stoppeklokke og mindre varme i eldreomsorgen. Småbarnsfamilier får merke at det ikke er noen selvfølge at det blir satt inn vikarer barnehagene ved sykdom. Vi har sett signalene fra Østensjø om at fritidsklubber/ ungdomsklubber henger i en svært tynn tråd. Vi frykter at også andre bydeler vurderer å legge ned forebyggende tiltak, sier Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden.

 

2) Fagforbundet Oslo mener det er et feilskjær å selge kommunens aksjer i Miljøtransport AS. I budsjettforslaget er det foreslått at bystyret avgir fullmakt til byrådet om et slik salg. Miljøtransport AS var opprinnelig den utøvende delen av det tidligere Renholdsverket som hadde ansvaret for husholdningsavfallet i Oslo. Siden har de blitt skilt ut som aksjeselskap og behandler nå utelukkende industriavfall.

 

 – Oslo kommune eier alle aksjene i selskapet som går så bra at kommunen de siste årene har kunne hentet ut overskudd fra selskapet. For oss er det helt uforståelig at byrådet ønsker å selge selskapet. Vi er redd de ansatte får dårligere pensjons- og arbeidsvilkår hvis kommunen selger seg ut, forteller Mari Sanden.

 

3) Fagforbundet Oslo reagerer sterkt på at det legges til rette for salg av aksjene i UNIBUSS AS (driftsselskapet i Sporveibussene) og Sporveibussens Turbiler AS.

 

– Vi deler ikke byrådets oppfatning om at det er unaturlig å eie selskaper som driver kollektivtransport. Vi frykter at neste steg blir å selge trikken og t-banen. De ansattes situasjon ved et salg er høyst usikker. Kollektivtransport er dessuten det viktigste virkemiddelet som kommunen har i kampen mot klimaendringene. Det er uklokt å gi fra seg dette virkemiddelet, understreker Mari Sanden.

 

Fagforbundet Oslo er sterke tilhengere av bedre kvalitet på tjenestene og trygge arbeidsforhold, og mener at budsjettforslaget og budsjettforliket innebærer det motsatte.

 

Kontaktpersoner i Fagforbundet Oslo:

Mari Sanden, leder i Fagforbundet Oslo                             tlf: 90 08 18 39

Arne Halaas, nestleder i Fagforbundet Oslo                 tlf: 91 57 43 74  /  23 06 46 84