Kommentar fra Fagforbundet Oslo om politikerlønninger - Fagforbundet

Kommentar fra Fagforbundet Oslo om politikerlønninger

Fagforbundet Oslo advarer Oslo-politikerne mot forslaget fra Stortingets lønnskommisjon

Det er med stor skepsis Fagforbundet Oslo ser forslaget fra Stortingets lønnskommisjon, hvor det foreslås en lønnsøkning på nærmere 7 prosent for rikspolitikerne. Politiker-lønningene i Oslo er knyttet opp mot Stortingsrepresentantenes og forslaget kan dermed få innvirkning på lønnsutbetalingene for folkevalgte i Oslo.

 

– Det er unaturlig at poltiker-lønningene øker såpass mye mer enn lønningene til vanlige folk. Oslos politikere bør revurdere om det er hensiktsmessig at lønna deres fortsatt er knytta opp til hva rikspolitikerne tjener. Hvis en lønnsøkning på 7 prosent for politikerne går igjennom, forventer vi at våre medlemmer får den samme økningen i tariffoppgjøret i Oslo kommune til våren, sier Mari Sanden som leder Fagforbundet Oslo.

 

– Jeg forstår ikke at politikerne har behov for større lønnsøkning enn lavtlønte i offentlig sektor. Vi mener Oslos folkevalgte ikke bør slutte seg til forslaget fra kommisjonen. De sender et dårlig signal ved å bevilge seg goder de færreste får. Det er viktig at de fremste tillitsvalgte for byens befolkning går foran som et godt eksempel overfor næringslivstopper, og viser moderasjon, sier Mari Sanden som leder Fagforbundet Oslo.