Oslo svakest i omsorg - Fagforbundet

Oslo svakest i omsorg

Oslo taper klart for de andre større byene i satsingen på eldreomsorg. Oslo har fått færre sykehjemsbeboere, færre mottakere av hjemmetjenester og færre kommunale årsverk i pleie og omsorg de siste tre årene. Oslo kommer klart dårligst ut i en sammenlikning med Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, skriver Klassekampen

– Tallenes klare tale er at færre i Oslo hadde sykehjemsplass og færre hadde hjemmetjenester i 2006 enn i 2004. Tallene viser mottak av hjemmetjenester i alt, både private og kommunale, sier Mari Sanden.
Hun sier at det likevel ikke er uenighet om tall som bekymrer henne mest.
– Det verste er at byrådet, og først og fremst Fremskrittspartiet, alltid avfeier alt som negativt med bortforklaringer og forsvarstaler. Dette er blitt helt tragisk. De kunne stått seg på å innrømme at det faktisk er noen problemer. Vi får inntrykk av at tjenestetilbudet og de ansattes situasjon er av mindre interesse, bare private får overta mest mulig, sier hun.

Lenker