Vellykket folkefest! - Fagforbundet

Vellykket folkefest!

Torsdag 6. august inviterte Fagforbundet Oslo til en stor folkefest av kulturell og politisk art i Spikersuppa i Oslo sentrum. Med politiske appeller, pølser og trønderrock mobiliserte Fagforbundet Oslo til innsats de siste dagene før kommunevalget den 10. september.

I tillegg til musikk og appeller, ble det delt ut 2007 pølser og informasjon fra Fagforbundet. Folkefestens hovedbudskap var at vi alle må bruke stemmeretten vår på mandag 10. september, og sørge for et nytt flertall bestående av Arbeiderpartiet, SV og RV for å få en annen politisk kurs i Oslo.

 

Folkefestens høydepunkt for de fleste var Åge Aleksandersen og Sambandet som spilte en forrykende konsert. I likhet med appellantene i forkant av konserten, håper Åge Aleksandersen på et nytt byråd etter valget.

 

Ettermiddagens første appellant var Fagforbundets leder, Jan Davidsen, som ikke la skjul på at han ønsket å skifte ut Høyre og Fremskrittsparti-byrådet i Oslo. - Vi trenger politikere som forstår samspillet mellom de kommunale tjenestene og som ønsker å samarbeide med de ansatte for å oppnå best mulig tilbud. Derfor trenger hovedstaden et nytt byråd, sa Davidsen

 

Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden fulgte opp; - Byrådet har ikke mistet grepet om eldreomsorgen - de har aldri hatt det, uttalte Sanden, og viste til at Arbeidstilsynets undersøkelse som blant annet viser at det er avsatt for liten tid til oppgavene hjemmehjelpere skal utføre. - La oss sørge for at Oslo igjen får en kvinnelig ordfører - det er ingen grunn til at alle de viktigste vervene i ledelsen av Oslo skal bekles av menn, sa Sanden med henvisning til at Arbeiderpartiet og SV begge stiller med kvinnelige ordførerkandidater.

 

Arbeiderpartiets Nina Bachke gjestet også festen. Undersøkelser har vist at hun er den mest populære ordførerkandidaten blant Oslo-folk. Bachke la vekt på at de store forskjellene i Oslo må reduseres. - Noen barn starter opp med et dårligere utgangspunkt enn andre barn her i byen. Noen barn har større sannsynlighet for å falle utenfor. Da må vi fange dem opp allerede før det skjer, sa ordførerkandidaten. Bachke oppfordret videre byrådsleder Erling Lae (H) til å sende stafettpinnen videre etter 11 år med Høyre-styre og markedstenkning.

 

SVs byrådslederkandidat la vekt på de menneskeskapte klimaendringene i sin appell. - Vi vil gjøre Oslo til en grønn og miljøvennlig by, sa Lindsjørn. Han påpekte videre at det bare finnes to mennesker i verden som fortsatt tror klimaproblemene ikke er menneskeskapte; George W. Bush og Oslos miljøbyråd Petter N. Myhre (FrP). Lindsjørn understreket også behovet for å satse mer på kollektivtrafikken i Oslo. - Jeg er ikke fornøyd før alle i Oslo kan kaste rutetabellene fordi trikkene, banene og bussene kommer hele tiden, sa ham.

 

Byrådslederkandidaten for Arbeiderpartiet, Rune Gerhardsen, var heller ikke nådig i sin kritikk av det sittende byrådets politikk. - Hvor ellers hører vi om arbeidsgivere som forteller at andre firmaers ansatte gjør en mye bedre jobb, som oppfordrer dem om å få seg jobb hos konkurrenter, og som smiler når de taper et viktig anbud, spurte Gerhardsen. - Oslo skal ikke være et konsern i et marked, det skal være en raus og romslig by som tar vare på sine innbyggere, sa han til applaus fra de frammøtte. 

Dokumenter